Och vilken roll får Vänsterpartiet?

Kommunfullmäktiges nya mandatperiod börjar (som en följd av fjolårets riksdagsbeslut om ändringar i kommunallagen) den 15 oktober istället för som tidigare 1 november. Motivet till att lägga starten tidigare var att valresultatet skulle ge snabbare avtryck i bildandet av eventuellt nya majoriteter för kommunledningen.

Här i Vänersborg förlorade M tre av sina tretton mandat och S vann två utöver tidigare tolv mandat. Här en gång till tabellen:

C FP M KD S V MP FV VFP SD Antal Ledning
1973  13 8 6  1  19  2  49  C FP M KD
1976 13 7 6 1 20 2 49  C FP M KD
1979 12 7 8 21 3 51  C FP M
1982 11 4 10 23 3 51 S V
1985 9 10 10 18 4 51 C FP M
1988 8 7 8 1 19 4  4 51 S V MP
1991 7 5 9 4 15 3 2 6 51 C FP M KD FV
1994 4 3 7 2 21 3 2 9 51 S V MP
1998 4 2 6 4 16 5 2 12 51 C FP M KD FV
2002 4 5 6 4 20 5 2 5 51 S C V
2006 5 4 9 4 21 4 2 2 51 S C
2010 3 5  13 2 12 8 4 2  2 51 FP M KD
 2014  4  3  10  2  14  6  4  2  6 51

Moderaterna har därmed fortfarande med tio ledamöter ”lika med högsta genom åren” om man bortser från 2010. Socialdemokraterna har fortfarande lägst ”genom tiderna” om man bortser från 2010.

S har förklarat sig som ”vinnare” och talade direkt efter valdagen om att föra samtal med alla partier. Som oftast i Vänersborg är S framme med snabba uttalanden som senare inte betyder något. När kommunfullmäktige sammanträder i morgon har det gått exakt en månad sedan valdagen. Åtminstone Vänsterpartiet har inte hört ett ljud från S.

Däremot har det kommit fram tillräckligt många pusselbitar för att vi ska våga dra en slutsats: När M+FP+KD med sina 20 av 51 mandat 2010 antog utmaningen att överleva fyra år som minoritetsregering, så gjorde man det i tillförsikt att S+C med sina 15 mandat skulle hålla sig till en ”tyst överenskommelse”: Om vi är överens om att vi inte är överens på ett fåtal punkter, så kan vi väl tillsammans klara av allt annat. Vi tål er, ni tål oss! Och så säger vi att vi är i opposition med varandra.

Nu ser det ut som att det blir ”business as usual” à la Vänersborg. Fast nu är det bara 18 mandat (S 14 och C 4) för en ”minoritetsregering”, det mesta tyder på att det känns alldeles för klent. Så man lägger till Miljöpartiets fyra mandat (till vilket pris återstår att se så småningom). S+C+MP med 22 öppnar för ”business as usual” fast tvärtom, M+FP+KD med sina 15 mandat denna mandatperiod är med på noterna, ”same procedure” fast med ombytta roller.

För att säga det rakt ut: Det är våra slutsatser, inget annat, vi vet inte vem som har fört vilka samtal med vem. Kanske blir det klart redan en vecka senare när nya kommunfullmäktige samlas till ett späckat första sammanträde den 22 oktober. Som förresten inleds av en ledamot från Vänsterpartiet, som sedan 1982 och genom åren har klättrat fram till positionen ”ålderspresident”.

20 + 15 av 51 under 2010-2014, 22 + 15 av 51 (med omvänd ordning) från 2014 och fyra år framåt. Är det då konstigt att Vänsterpartiet är Vänersborgs oppositionsparti ”nummer ett”? För visst kan vi vara helt säkra på en sak: Såsom socialdemokraterna röstade 2010 med de borgerliga partierna genomgående för att hålla Vänsterpartiet borta från alla poster i nämndernas presidier, så kommer de borgerliga partierna rösta med socialdemokraterna i Vänersborg för att åter hålla presidierna rena från Vänsterpartiets ledamöter. Allt är väl förberett för att ännu en gång stämpla oppositionen som ”Nej-sägare”, för så blir det ju när ordföranden lägger fram två yrkanden: majoritetens förslag som ska besvaras med ”Ja” och oppositionens yrkande där bifall uttrycks med att ropa ”Nej” vid omröstningar.

Vänsterpartiet, detta ”Nej-sägar-parti” dristar sig dock att vid ”gamla” fullmäktiges sista sammanträde lämna in två motioner som vill något. Av den gångna mandatperiodens lite mer än trettio V-motioner blev det ju  också bifall till mer än två-tredje delar. Och så fortsätter Vänsterpartiet med motioner som det inte blir lätt att yrka avslag på. Vilken röra! I Vänersborg!

Här våra motioner:

Preliminär utvärdering ”Två år med Kunskapsförbundet Väst”

Bostadsförsörjningsplan och Översiktsplan – inte samma sak och båda behövs

Kategorier
Arkiv