Man häpnar inte! Dumheter!

Det fanns en liten artikel i lokaltidningen TTELA häromsistens ”Mycket viktiga utbildningsplatser”. I artikeln kommer avgående kommunalråd Gunnar Lidell (M) till tals: ”Gunnar Lidell i Vänersborg säger att han inte är tillräckligt insatt i sakfrågan, men att minskningen av kursutbudet inte är bra. – Jag känner stor oro inför att ungdomsarbetslösheten kan komma att öka och då behövs verkligen de här utbildningsplatserna.”

Inte tillräckligt insatt? Jösses, vad behövs egentligen för att Gunnar Lidell ska känna sig ”insatt” i verkligheten?

Här en sida från ett sammanträde med Kunskapsförbundets direktion 2014-03-18. Lennart Hansson, verksamhetschefen för vuxenutbildningen talade klartext med politikerna från Trollhättan och Vänersborg. I direktionens presidie är Henrik Josten (M), representant för Vänersborg och 1:e vice ordförande. Direktionen beslutade med anledning av informationen ”… att anta … framlagda ansökan hos medlemskommunerna Trollhättan och Vänersborg om utökat anslag för gymnasial vuxenutbildning 2014 och inleda dialog för 2015 års behov.”

Direktionen är direktionen, den gruppen politiker har som uppgift att ta ansvar för att gymnasieutbildningen och vuxenutbildningen m.m. fungerar i Kunskapsförbundet för invånarna i Trollhättan och Vänersborg.

”Medlemskommunerna” stavas i Trollhättan Paul Åkerlund (S), Peter Eriksson (M) och Monica Hanson (S), och i Vänersborg Gunnar Lidell (M), Marie Dahlin (S) och Johan Ekström (FP).

När direktionen beslutar att hos medlemskommunerna ansöka om något, som t ex förståelse för en prekär situation, så sker detta i något som kallas för ägarsamråd. Där träffas ovannämnda 2 x 3 politiker med presidiet från Kunskapsförbundet, Maud Bengtsson (S) Trollhättan, Henrik Josten (M) Vänersborg och Theresia Nordlund (S) Vänersborg. Självfallet är också ledande förvaltningschefer och ekonomer på olats.

Den 16 april 2014 var det ägarsamråd. Där framställdes [§ 7 i protokollet] den ansökan som Kunskapsförbundets politiker hade enats om en månad tidigare.  Av någon anledning var dock Maud Bengtsson ensam om att företräda politikerna från Kunskapsförbundet.

Alla andra fanns dock på plats, även Gunnar Lidell. Verksamhetschefen för vuxenutbildningen fick nu i ägarsamrådet tillfälle att informera om den uppkomna situationen som hotade att leda fram till nedskärningen i utbildningsutbudet.

Hur det kan komma sig att Gunnar Lidell idag säger sig inte vara tillräckligt insatt kan nog bara förklaras av honom själv.

Det är ”medlemskommunerna” som sitter på pengarna och som beslutar om finansieringen av Kunskapsförbundets verksamhet. Politikerna i förbundets direktion kan bara förvalta det som beviljas. Men meningen är ju att det ska finnas en pågående dialog och ett informationsflöde som leder till rätt beslut. Här vilar ett stort ansvar på de ledande partierna, det är Moderaterna och Socialdemokraterna i Vänersborg och det är Socialdemokraterna i Trollhättan.

Nu fruktar faktiskt hundratals unga och äldre vuxna för sina utbildningsplatser, blir kursen inte av överhuvudtaget eller måste jag avbryta en pågående utbildning när fortsättningskursen ställs in?

Ska det verkligen vara så illa att alla broschyrer som delades ut under valrörelsen idag endast gör nytta som kladdpapper och anteckningsblock? Var det inte några som i sina analyser kom fram till att Sverigedemokraternas framgångar beror på missnöje med etablerade partier och frustrationen över alla brutna löften?

I morgon träffas Kunskapsförbundets direktion på ett nytt sammanträde, det första efter sommarpausen och ett av de få som återstår innan manskapet byts ut. Alldeles i början tillkom nu ett informationsärende: ”Lennart Hansson, verksamhetschef vuxenutbildningen, informerar om läget med kurser som vi inte kan starta samt eventuella personalneddragningar inom vuxenutbildningen.”

 

Kategorier
Arkiv