Något nytt att berätta?

Vänsterpartiet utlovade i ett antal annonser innan valdagen att vi öppet skulle berätta hur vi arbetar och vilka frågor som står högst på vår lista. Annonserna fortsätter vi med, här och här två mindre annonser efter valet.

Och självfallet fortsätter vi även med  öppenheten. Kommunens politiker träffas ju ofta på allehanda möten i kommunhuset, några är där nästan dagligen, andra mera sällan. För Vänsterpartiets del gäller det senare. Igår var det ett sammanträde med barn- och ungdomsnämnden, ett sammanträde som höll på till mörkrets inbrott. (Rapport senare ikväll här). Idag på förmiddagen hade socialutskottet ett sammanträde. I nämnden och i utskottet finns ledande politiker från alla de större partierna, även från Vänsterpartiet. Så visst skulle det ha kunnat hända att man samtalade lite om det som måste vara ett ämne under en tid framöver: Vad gör vi nu, när vi vet vad väljarna har sagt?

VI HÖRDE INTE ETT ORD. Mer finns därmed inte att rapportera. Kanske den intresserade hittar något på de andra partiernas hemsidor.

Vad sker i övrigt? På vår hemsida informerar vi på fliken ”PÅ GÅNG” om Vänsterpartiets möten (medlemsmöte, gruppmöte, miljögruppens möte). Där länkar vi också till möten i kommunala nämnder och styrelser, till dagordningar, ärendelistor och till sidor där handlingar finns tillgängliga. Där finns även länkar till Vänsterpartiets ledamöter som har uppdrag i dessa nämnder. Allt för att vi som parti ska vara öppet för den som vill följa det kommunalpolitiska arbete. Du är alltid välkommen att ta kontakt med oss.

Vi får se om vi kan rapportera något om ”samtalen” mellan partierna innan veckan är slut.

Kategorier
Senaste kommentarer
Arkiv