Vänsterpartiet

Vad vill Vänsterpartiet?

Vid den politiska debatten i lördags berättade Stefan Kärvling vilka tankar och förslag Vänsterpartiet har för att utveckla Vänersborgs centrum. Strax efteråt talade Peter Göthblad för Folkpartiet och han vände sig direkt till Stefan: ”Ni säger nej, nej och återigen nej.” Det var anmärkningsvärt! Debattledaren gav inte utrymme att granska Peter Göthblads yttrande. Och folkpartisten behövde inte heller berätta hur han hade kommit fram till sina slutsatser. Var det Arenan som vi förgäves sade nej till? Var det hamnbeslutet som vi sade nej till eftersom vi saknar beslutsunderlag? Var det vårt nej när Folkpartiet medverkade till stängningen av äldreboendet Gläntan?

Vi kan hänvisa till våra motioner, något över trettio i antal, där vi inte sade nej utan lämnade förslag till att göra kommunen bättre, att undanröja brister, att bidra till utvecklingen. Mer än hälften av våra motioner fick bifall av kommunfullmäktige. Några andra bifölls i princip men förändringen sköts en tid framåt.

Vänsterpartiet i Vänersborg har varit i opposition. Från 2006-2010 när Arenapartierna S och C styrde Vänersborg och även 2010-2014 när M, FP och KD i minoritet har lett kommunen. Men visst längtar vi efter att kunna vara med och i ledande ställning förverkliga många av våra tankar. Idéer och förslag saknas det inte. Vi har gott om förebilder i andra kommuner där Vänsterpartiet är med och styr, oftast tillsammans med S eller också med S och MP. I Fagersta är Vänsterpartiet allra starkast och har sedan länge egen majoritet.

Vänsterpartiet har sammanställt en rapport med titeln ”Så bygger vi en välfärd att lita på redan idag”. Här redovisas ”Politiska resultat när Vänsterpartiet styr i kommuner och landsting”.

Här några  avsnitt:

”Så har vinstintresse motverkats och välfärd utvecklats”

”Mer personal och bättre resultat i skola och förskolan”

”Riktiga jobb istället för fas 3 och skattefusk”

”Pionjärer i arbetet mot mäns våld mot kvinnor”

”Utbyggd och avgiftsfri kollektivtrafik”

Med andra ord, vi går till val i Vänersborg mot bakgrund av ett oppositionsarbete som vi kan vara stolta över. 14,99% var andelen röster i kommunvalet 2010. Vi har förvaltat våra åtta mandat i kommunfullmäktige och gjort vårt arbete i kommunens nämnder och styrelser. Nu ser vi framåt och vi har berättat om det vi vill fokusera på den närmaste tiden. Därutöver finns det gott om förebilder för en fortsatt utveckling, där ekonomin hålls under kontroll, där invånarnas inflytande tas på allvar och där allmännyttan står i förgrunden. Kan vi få 15% av rösterna också i kommunvalet 2014?

sid2

Dela den här sidan:

Kopiera länk