Kommunstyrelsen

Vad lugnt det är i Vänersborg…

Kunskapsförbundet ställde in augusti-sammanträdet – brist på beslutsärenden. Socialnämnden ställde in augusti-sammanträdet – brist på beslutsärenden.

Kommunstyrelsen igår ställdes inte in. Lite över trettio ärenden kan inte anses vara ”brist”. Innan sammanträdet vågade vi oss på en spekulation: ”Samförståndsandan mellan M och S, som har funnits mer eller mindre genom de senaste snart fyra åren sedan valet i september 2010, ja det ser så ut den gäller också fram till valdagen. Blir dock spännande att se om S vill hitta någon fråga för att markera ”opposition”.”

Det blev ett mycket litet antal voteringar – S och M röstade alltid på samma sätt. Det gjorde inte Vänsterpartiet. Inte heller Miljöpartiet. Det fanns ett ärende där skillnaden i grundsynen hos de förtroendevalda återigen visade sig. För att beskriva det lite förenklat, för ”kommunens bästa” eller för ”kommuninvånarnas bästa”.

Vänsterpartiets representanter hade ett eget yrkande, som MP yrkade bifall till. 2+2=4 är dock i minoritet mot 11 ledamöter från de samverkande partierna. Eftersom reservationen redan dagen efter fick vara klar, är det bara en av Vänsterpartiets ledamöter som undertecknade. Läs reservationen.

Dela den här sidan:

Kopiera länk