Kommunfullmäktige

Tredje och sista delen

Vänsterpartiet i Vänersborg är under innevarande mandatperiod ett parti i opposition. Vi har tolkat vår roll på det här sättet: Ge stöd och uppmuntran till det som är bra i kommunen för att det ska bli än bättre. Granska och framföra kritik där det finns brister. Aldrig låta kritik blir ett självändamål utan formulera nya tankar och komma med konkreta förslag.

Det är så vi diskuterat och tänkt i partigruppen. Vi har skrivit trettio motioner varav mer än hälften har bifallits av kommunfullmäktige.

Tidigare redovisade vi våra motioner som avsåg ”motioner för våra ungdomar” och andra motioner som vi sammanfattade under rubriken ”Delaktighet – öppenhet – insyn”. Här nu den tredje och sista delen. Dessa motioner gäller olika frågor, allt från ”Allmän flaggdag”, ”Earth hour”, en ”friidrottsarena” och ”promenadvägar”. Men här finns också motionen om ”Avgiftsfri kollektivtrafik” och ”Trygghetsbostäder”.

Här kommer länkar till dessa motioner:

2011-02-02 ”Gör 8 mars till allmän flaggdag i Vänersborg

2011-03-07 ”Utredning och planering av en friidrottsarena i Vänersborg

2012-03-21 ”Motion om ändring av detaljplan av Fiolen 3 och del av Blåsut 2:2

2012-05-21 ”Ordning och reda på Ursand

2012-05-22 ”Skolskjutsar i Väne-Ryr

2012-11-09 ”Motion om anmälan till Earth Hour

2012-11-13 ”Hur länge kan Vänersborgarna vänta på ny bygglovstaxa?

2012-11-14 ”Korrigering av kommungränsen mot Trollhättan

2013-04-22 ”Utredning om justerade taxor för nyföretagande

2014-01-27 ”Fortsätta resan mot avgiftsfri kollektivtrafik

2014-03-25 ”Motion om naturnära promenadvägar

2014-04-08 ”Utredning om byggande av trygghetsbostäder i Vänersborg

På valdagen finns mycket att tänka på. Vallöften för den kommande mandatperioden skall vara tydliga. Men visst kan det inte vara helt fel att se tillbaka och ställa frågan: Vad har ni gjort under de senaste fyra åren? Vi törs svara på frågan.

Dela den här sidan:

Kopiera länk