Jonas Sjöstedt

Delaktighet – insyn – öppenhet

Tre ledord som stod högst uppe i valfoldern 2010: ”Vänsterpartiet i (V)änersborg vill!” När valresultatet var sammanställt, kunde vi konstatera att Vänsterpartiet hade fått 14.99% av alla kommunala röster och att vi hade ökat från fyra mandat i kommunfullmäktige till åtta.

Någon vecka senare kom beskedet: Socialdemokraterna gjorde gemensam sak med de fyra borgerliga partierna och valde att rösta på representanter från KD, FP och C till nämndernas presidier. Allt för att hindra Vänsterpartiet att kunna finnas på plats i kommunhuset när viktiga beslut förbereds och när samtalen förs mellan kommunledning och förvaltning.

Våra ledord ”delaktighet – insyn – öppenhet” glömde vi inte, även om vi fanns kvar som oppositionsparti under ytterligare fyra år.

Vi skrev ett antal motioner som alla syftade till att förbättra villkoren för invånarna och förtroendevalda att bli mer delaktiga, att få bättre insyn och att skapa större öppenhet.

Inte någon motion avslogs av kommunfullmäktige. Visserligen dröjde behandlingen av flera av våra motioner mer än tre år, men våra tankar hade vunnit gehör ”under tiden” och vi kunde dra tillbaka några av motionerna. Här en kort redovisning av Vänsterpartiets motioner:

2010-11-15 ”Användning av befintlig utrustning vid voteringar

2010-12-30 ”Offentlighetens tillgång till miljönämndens handlingar

2011-01-24 ”Kommuninvånarna skall få tillgång till kommunens diarium via sina datorer

2011-01-27 ”Hälsopolitiska rådets sammansättning

2011-11-21 ”Önskemål om förändringar som borde skrivas in i kommunfullmäktiges arbetsordning

2012-04-24 ”Möjlighet för nämnder att införa Öppna nämndssammanträden

2014-01-27 ”Introduktion/utbildning för förtroendevalda

2014-01-28 ”Bättre information till allmänheten om kommunstyrelsens arbete

2014-06-05 ”Inrättande av tjänst som INVÅNAROMBUD

Vi återkommer med en fortsatt redovisning av Vänsterpartiets motioner under innevarande mandatperiod.

Och så vill vi passa på att informera om:

jonas_sjostedt2_thumb

Dela den här sidan:

Kopiera länk