Kommunfullmäktige

Vad Vänsterpartiet gjorde under fyra år i opposition

En avgörande fråga för varje väljare är: Vad skall förändras och förbättras under den kommande mandatperioden? Men utgångspunkten är dock alltid: Hur är det idag och vad är det som är bra idag?

På den andra frågan finns det en skillnad mellan kommunledningen som haft ansvar under fyra år och oppositionen, vars uppgift varit att granska och komma med alternativa förslag.

Vänsterpartiet i Vänersborg var i opposition. Det var vi 2006-2010 när Socialdemokraterna och Centerpartiet ansvarade för att utgifterna för Bandyarenan okontrollerat skenade iväg långt över det som fullmäktige beviljade. Det var vi även 2010-2014 när samma partier tillsammans med den moderata ledningen höll Vänsterpartiets åtta ledamöter utanför alla presidier.

Vi fick acceptera detta men fortsatte som vi alltid försökt göra: Ställa kritiska frågor och komma med egna förslag där vi bedömde att vi hade bättre lösningar för kommunens invånare. Det blev (hittills) nio interpellationer och trettioen frågor som vi ställde i kommunfullmäktige.

Det blev också (hittills) trettio motioner – mer än hälften fick också bifall av kommunfullmäktige. Här några, som vi kan ställa under den samlande rubriken ”motioner för våra ungdomar”:

2010-11-01 ”Studie- och yrkesvägledningen vid skolorna i Vänersborg” 

2011-02-15 ”Större kommunalt engagemang för ungdomarnas feriejobb

2011-03-01 ”Tillgång av fasta praktikarbetsplatser i kommunen

2011-11-21 ”Insatser för ungdomar som vill komma ut på arbetsmarknaden

2011-11-23 ”Aktivt sommarlov för alla barn och ungdomar

2011-11-23 ”God barnomsorg på obekväm arbetstid

2013-10-28 ”Kommunalt driven fritidsgård på området Torpa

2014-06-12 ”Avgifter för musik- /kulturskolan

Det var åtta av våra trettio motioner, vi återkommer och redovisar fler.

Dela den här sidan:

Kopiera länk