Dags igen, sammanträden pockar på uppmärksamhet

Bortsett från socialnämndens socialutskott (som  träffas varannan vecka året runt och även under semestertider), så är alltid kommunstyrelsens arbetsutskott först ut på plan när sommarpausen i kommunhuset är över.

Sammanträde idag med inte mindre är 34 ärenden på listan. Några ärenden behöver nämnas lite extra men den första frågan gäller: Bäddar listan för öppna motsättningar så här veckorna innan valet? Från arbetsutskottet transporteras ju frågorna vidare till kommunstyrelsen 20 augusti och sedan till kommunfullmäktiges näst sista sammanträde denna mandatperiod onsdagen den 3 september och därmed sista mötet innan valdagen 14 september.

Det raka och enkla svaret är nej, det är svårt att hitta kontroversiella frågor. Samförståndsandan mellan M och S, som har funnits mer eller mindre genom de senaste snart fyra åren sedan valet i september 2010, ja det ser så ut den gäller också fram till valdagen. Blir dock spännande att se om S vill hitta någon fråga för att markera ”opposition”.

Men, det är klart – även om bunten papper på arbetsutskottets bord kan räknas till 586 sidor och även när handlingarna kom fram sent fredag eftermiddag och arbetsutskottet sammanträder måndag klockan 13:00, så gäller det att vara vaken och påläst.

Ta t ex ärende 28 ”Yttrande över jämställt Västra Götaland 2014-2017 – länsövergripande strategi för jämställdhetsintegrering”. I ärendebeskrivningen står inledningsvis att Vänersborgs kommun redan 2013 ”ställde sig positiv till en länsövergripande jämställdhetsstrategi som ett stöd för utvecklingsarbetet inom jämställdheten”.

Är det verkligen hela sanningen? Nej, mindre än halva.

”Kommunen” hade inte svarat, det var Gunnar Lidell som sent omsider skickade remissyttrandet på delegation. Och där står något helt annat:

”Däremot anser Vänersborgs kommun att utifrån remissens föreslagna insatser kommer det att bli svårt att uppnå regionens mål och riksdagens nationella jämställdhetspolitiska mål.” ”Vänersborgs kommun saknar effektfullt stöd i förslaget ….” och ”Vidare saknar vi i remissen strategier för hur jämställdhetsarbetet ska in i styr- och ledningssystemet.”

Vilket leder fram till slutklämmen: ”Vänersborgs kommun ställer sig inte bakom remissversionen.

En av Vänsterpartiets ledamöter observerade frågan i februari och bloggade två gånger ”Märkligt … det måste jag kolla upp bättre” samt ”Vow! Så ska det låta! Men det var för sent…” Där ställdes även frågan: ”Har Gunnar Lidell (M) verkligen läst texten innan han satte sin namnteckning på skrivelsen?”

Den frågan måste även ställas nu. Har Gunnar Lidell verkligen läst? För nu gäller att Vänersborgs kommun säger ja och amen.

Ärende 31 är också intressant: Miljöpartiet vill testa frågan hur länge kommunen vill fortsätta att subventionera flygplatsen.

I ärende 32 blir det åter bifall ”rakt över” för en motion från Vänsterpartiet, hädanefter skall informationen om kommunstyrelsens beslut lämnas på kommunens hemsida i anslutning till sammanträdet, på liknande sätt som sker idag vid kommunfullmäktiges sammanträden.

Ärende 8 får ingen lösning idag. Frågan om ”måltidsproduktionen” för skolorna och äldreomsorgen fick tvärstopp i våras och nu måste ett klokt förslag värkas fram för att komma bort från dödläget. Det är oerhört bråttom, ett antal ”kök” fungerar idag på dispens, vår egen miljö- och hälsoskyddsnämnd äger inte längre möjlighet att bevilja uppskov.

Kommunpolitiken rullar på igen. Fram till valdagen, i gamla nämnder och styrelser fram till årsskiftet. För kommunfullmäktige gäller att den gamla besättningen träffas en sista kväll den 14 oktober och från och med första sammanträdet 22 oktober är de nyvalda ledamöterna på plats.

Kategorier
Senaste kommentarer
Arkiv