Hur blir man överens?

Nu är valrörelsen snart inne i ett skede där det gäller att hålla ordning på löften och utfästelser. Det är väl ändå så att valets vinnande partier måste räkna med att granskas under den kommande mandatperioden: Vad blev det av alla fina tankar som fördes fram innan valet, alla löften som gjorde att det blev så många röster och mandat så det ledde till uppdraget att bilda regering?

Det gäller att hålla isär olika förslag. Somliga är skrivna med avsikten att hållas öppna för nödvändiga kompromisser, andra med tillägget ”det här eller inte alls”. Det finns förslag som funnits med en längre tid, i partiernas budgetmotioner hösten 2013 eller tidigare, några har tillkommit och formulerats tydligare under perioden mars-april när motionerna kring vårbudgeten 2014 lades fram.

Nu, när valrörelsen kommer igång efter sommarpausen gäller det att se vem som tar upp vems förslag och hur förslagen anpassas till varandra. Frågan om ”hönan och ägget” är akademisk i sammanhanget, det viktigaste är ändå om ekvationen ter sig möjlig eller inte

Här ett exempel: ”äldrevården – brist på personal – önskan om bättre kvalitet – ungdomsarbetslöshet – utbildning och praktik – finansiering”. Vänsterpartiet ser självfallet att partiets bedömningar av arbetsmarknadspolitiska insatser behöver förankras i parlamentariska majoriteter. Därför är det av stort intresse att läsa om Socialdemokraternas nya utspel. Det något torra och svävande valmanifestet förtydligas nu genom ”utspel” som baseras på beräkningar och som konkretiserar målsättningen med siffror.

Läs t ex Vänsterpartiets vårbudget 2014 och avsnittet om Ungdomsarbetslöshet och jämför med utspelet som Stefan Löfven och Magdalena Andersson kom med idag.

Vänsterpartiet:

”Generationsväxlingsprogram

Vi föreslår ett treårigt program för generationsväxling i arbetslivet med trainee- och lärlingsanställningar samt utbildningsvikariat. Rekordstora pensionsavgångar kommer att ske i statlig förvaltning och annan offentlig verksamhet de närmaste åren. I stället för att låta nyutexaminerade unga gå arbetslösa vill vi underlätta traineeanställningar vid de myndigheter och förvaltningar som inom kort måste börja rekrytera ny arbetskraft. Genom att äldre anställda handleder nyanställda överförs kunskaper och erfarenheter till nästa generation.

Också inom äldre- och handikappomsorgen samt psykiatrin finns det stora rekryteringsbehov de kommande åren. Samtidigt saknar en stor andel av personalen relevant yrkesutbildning. Vi vill därför satsa på ett kunskapslyft för anställda i omsorgen så att nästa generation får möjlighet att komma in i yrket genom utbildningsvikariat. De ska i första hand rekryteras bland arbetssökande som gått omvårdnadsprogrammet på gymnasiet eller komvux.”

Och här Socialdemokraterna (2014-08-04): ”S vill satsa på traineejobb i äldreomsorgen”. Se även presentationen på Socialdemokraternas hemsida.

Ett av många exempel. Visserligen inte samma formuleringar, inte samma ordalydelse, inte skrivet på samma papper. Vilket kommer att betonas av Allianspartierna …

Idag är det 40 dagar kvar till valdagen.

Kategorier
Arkiv