En och annan kommunal fråga

Visserligen har slutspurten i valrörelsen högsta prioritet. Men en och annan kommunal fråga måste få lov att få en plats på lokalorganisationens hemsida. Vänsterpartiet spelar roll i Vänersborg. Det finns förväntningar som riktar sig till oss. Vårt grundliga arbete, vår eftertänksamhet och vår vakenhet uppskattas. Vi vill också mycket gott för vår kommun och för invånarna i vår kommun. Men vi vill stå på säker grund när vi medverkar i politiken och när det är dags att komma fram till att beslut ska fattas.

Här några länkar som kan belysa vad vi menar och hur vi tänker.

Samhällsbyggnadsnämnden fattade i april ett beslut att ansöka om medel för att flytta hamnen från centrala Vänersborg till Vargön. Vänsterpartiets ledamot ville ha svar på ett antal frågor innan beslutet men förblev ensam i nämnden. Här hans yrkande och hans reservation.

I en debattartikel i den lokala tidningen TTELA sammanfattade vi våra frågor och berättade om bakgrunden till vår kritiska inställning. Våra frågor besvarades inte av nästa debattartikel som kom från det socialdemokratiska kommunalrådet Marie Dahlin tre dagar senare. Våra frågor viftas bort och bemöts med en uppmaning ”att tro och att våga”. Vi har lämnat in ett bemötande där vi förtydligar våra farhågor inför ett alltför snabbt beslut med brister i underlaget. Det är dock inte alltid så att våra debattartiklar kommer in i den lokala tidningen. Därför hänvisar vi till ett mera utförligt inlägg i sakfrågan som publiceras på en av våra partikamraters blogg.

Kategorier
Senaste kommentarer
Arkiv