Varför rösta i EU-valet?

”En känsla av delaktighet i en kollektiv manifestation för demo­kratiska värden? En nöjd­het över att ha uppfyllt en medborgerlig plikt? En för­viss­ning om att den egna rösten har bi­­dra­git till att knuffa politiken i Europa i önskad riktning. En övertygelse om att man åtminstone har dragit sitt strå till stacken för att staka ut framtiden eller åtminstone gjort något för att förhindra oönskade idéer eller strömningar att få ett starkare fäste? Att du hjälpte till på ett hörn att skicka en hyfsat vettig människa till Europaparlamentet (en kunnig, erfaren, driftig och nätverksbyggande parlamentariker kan på plats i Bryssel/Strasbourg få ett oproportionellt stort inflytande över EU-politiken)? Att du inte kan förlikas med tanken på att delegera all sin politiska makt till alla de andra som pallrar sig iväg? Att en röst i Europaparlamentsvalet faktiskt relativt sett väger tyngre än i ett riksdagsval eftersom inte lika många röstar? Eller att din röst i Europaparlamentsvalet har en inneboende potential att påverka långt fler människor än vad en röst i ett svenskt riksdagsval kan göra.”

Vi lånade ett längre citat ur ”Politologernas blogg” där Henrik Ekengren Oscarsson 16 maj gjorde ett inlägg under rubriken ”Varför ska man rösta i EU-parlamentvalet?”. På bloggen finns ett flertal mycket läsvärda synpunkter som berör partierna, EU-valet och kommande val i september. Bloggens underrubrik är ”Statsvetenskaplig analys av svensk politik”.

Kategorier
Arkiv