Ungdomar

Ungdomspaketet

Hur tänker ni? Vad föreslår ni?

Det börjar ställas frågor, fler och fler nyfikna vill informera sig, vill veta vilka alternativ som står till buds längre fram i september, i riksdagsvalet, i kommunalvalet. Man vill veta ”konkret” och man vill gärna ha det svart på vitt för att kunna jämföra.

Vänsterpartiets valplattform och Vänsterpartiets vårbudgetmotion erbjuder hjälp när det gäller att besvara frågorna om inriktningen på ett övergripande plan, på den nationella nivån, där riksdag och regering anger tonen. På den lokala nivån gäller det dels vad enskilda partier har arbetat för under innevarande mandatperiod, dels att inhämta hur realistiska olika vallöften kan bedömas vara.

Ungdomarnas inlåsning – inget jobb, ingen inkomst, ingen egen bostad, dåliga förutsättningar för att påbörja ett självständigt liv – är just nu ett av våra största problem och en skriande orättvisa mot unga människor.

I Vänsterpartiets budgetmotion redovisar vi i kapitel 7 Fler fasta jobb – färre otrygga anställningar hur vi ser på ungdomsarbetslöshet.

7.1 Ungdomspaket

Ungdomsarbetslösheten är ett av våra största samhällsproblem. Våren 2013 var omkring 150 000 ungdomar i åldern 15-24 år arbetslösa. Det motsvarar en arbetslöshet på drygt 26 procent för denna grupp. Ungdomsarbetslösheten i Sverige är därmed högre än genomsnittet i Europa och betydligt högre än i jämförbara länder som Finland, Danmark och Norge.

Statistiken talar sitt tydliga språk. Tiotusentals ungdomar går arbetslösa utan möjlighet till egen försörjning. Deras resurser tas inte till vara och inträdet i vuxenlivet försenas. Det är en förlust för både individen och samhället. Sverige har inte råd att låta delar av en hel ungdomsgeneration inleda vuxenlivet med arbetslöshet. Ungdomsarbetslösheten är ett av våra största samhällsproblem och kräver en lösning.

Vänsterpartiet kan konstatera att den borgerliga regeringens satsningar på jobbgaranti och sänkta arbetsgivaravgifter för unga inte har haft någon effekt. Ungdomsarbetslösheten är högre än när satsningarna genomfördes och visar inga tendenser att sjunka.

För att komma till rätta med den höga ungdomsarbetslösheten krävs breda samhällsinsatser i form av en aktiv arbetsmarknads- och utbildningspolitik som rustar arbetslösa ungdomar för framtiden och erbjuder dem en väg in i arbetslivet. Vi behöver investera i de ungdomar som i dag står utanför arbetsmarknaden och ge dem en möjlighet att gå från arbetslöshet till arbete eller studier.

De ungdomar som i dag saknar arbete har olika förutsättningar och förkunskaper. En stor grupp saknar gymnasiekompetens, andra har gymnasiekompetens men saknar utbildning för de jobb som finns. Ytterligare en grupp har eftergymnasial utbildning men kommer ändå inte in på arbetsmarknaden. För att dessa olika grupper ska få arbete krävs flera olika former av insatser, riktade till respektive kategori. Vänsterpartiet vill därför genomföra en bred satsning med en rad åtgärder inom ramen för en ungdomsgaranti.

Ungdomsgarantin riktar sig till arbetslösa ungdomar i åldern 18-24 år och föreslås börja gälla från och med 1 juli 2014. Garantin innebär att den arbetslöse ska få hjälp direkt, och erbjudas arbete till avtalsenlig lön eller utbildning inom 90 dagar. Ungdomsgarantin omfattar 57 000 platser vilket motsvarar antalet personer i åldern 18-24 år som är inskrivna på Arbetsförmedlingen och har varit utan arbete i mer än 90 dagar (årsgenomsnitt för 2012). Fyra former av arbete erbjuds: garantijobb, utbildningsvikariat, lärlingsanställning, traineeanställning (totalt 19 900 platser). Därutöver erbjuds fyra former av utbildning: arbetsmarknadsutbildning, yrkeshögskola, yrkesvux, komvux (totalt 37 100 platser). Inom ramen för garantin ska det även vara möjligt att kombinera arbete och studier.

Kopiera länk