Någon måste visa vägen

I slutet av nästa vecka, 25 april, träffas budgetberedningen igen. Då har samtliga nämnder lämnat in sina budgetförslag och underlaget har bearbetats av ekonomistaben. Måndag och tisdag, 28 och 29 april, sker ”enskilda presidieöverläggningar” där budgetberedningen träffar i tur och ordning: socialnämnden, byggnadsnämnden, barn- och ungdomsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, miljönämnden och kulturnämnden.

Hur har nämnderna reagerat på ramsättningen som kommunstyrelsen slog fast den 12 mars? En helhetsbild saknas än så länge, några nämnder har sina möten först efter påsk.  Men det kom en tydlig signal från barn- och ungdomsnämnden, som i måndags satt en bit in på natten för att komma fram till sitt beslut.

2012 fanns i barn- och ungdomsnämnden tre förslag som ville annorlunda än förvaltningen och nämndens moderata ordförande. Alla tre förslag föll, nämnden fogade sig och framförde inga krav på extra tilldelning. Men samma år samlades ”oppositionspartierna” och i ett beslut två månader senare fick nämnden av kommunfullmäktige det begärde tillskottet.

2013 samlades redan i nämnden en majoritet bakom ett förslag som präglades av inställningen ”vi måste säga ifrån, nämnden behöver mer pengar”. Men då sprack majoriteten när frågan gick till ett avgörande i kommunfullmäktige i september 2013. Två partier övergav tanken och barn- och ungdomsnämnden förblev utan de resurser som kunde ha gjort skillnad.

2014 duggade rapporter om ”problem med skolan” allt tätare. Vänersborg nämndes några gånger i kategorin ”lyckades sämst”. Och medan de politiska partierna överträffar varandra i valrörelsens tider med förslag på hur man ska räta upp det lutande tornet i Pisa, var det dags att se vad kommunen Vänersborg kan göra på hemmaplan.

Vänsterpartiet publicerade sitt yrkande redan innan nämnden träffades i måndags: ”Barn- och ungdomsnämnden anhåller om att bli tilldelat ytterligare 15 miljoner kronor i utökad rambudget för år 2015 till grundskolan och ungdomsverksamheten i förhållande till kommunstyrelsens budgetförslag.”

I förvaltningens förslag fanns inget om att begära ”ytterligare”, presidiet hade inte heller någon avvikande uppfattning, varken ordförande eller någon annan ledamot utöver Vänsterpartiets representant yrkade något.

Men nu kan man läsa i nämndens beslutsprotokoll:

(Barn- och ungdomsnämnd beslutar ….)

”ställa sig bakom förvaltningens budgetförslag 2015… men begär en utökad ram om 15 Mkr till:

–         kompensation för utökat barnantal inom förskola och fritidshem

–         möjlighet till ökad personaltäthet inom förskolan och fritidshem

–         kompensation för utökade driftskostnader på grund av investeringar

–         ökad måluppfyllelse inom grundskolan”.

13 ledamöter från samtliga 8 partier enades i ett beslut som råkar sammanfalla med det enda yrkande som fanns på bordet. Härligt, då gör det kanske mindre att protokollet inte upplyser om att det var Vänsterpartiets yrkande.

Tisdag 29 april klockan 08:30 träffar budgetberedningen presidiet från barn- och ungdomsnämnden. Vad som diskuteras där får vi återkomma till senare. Om samtliga partier i kommunfullmäktige håller fast vid ett yrkande från partiernas ledamöter i barn- och ungdomsnämnden är en öppen fråga. Men visst ser det bra ut så här långt, det lönar sig att någon vågar visa vägen.

Kategorier
Arkiv