Förberedelse en del av uppdraget

Skillnaden är inte så stor men ändå. Att representera ett parti i någon nämnd eller styrelse är ett uppdrag som den enskilda får av sitt parti. I fullmäktige har varje ledamot däremot ett direkt uppdrag som väljarna gav på valdagen och som i regel gäller hela mandatperioden.

Vänsterpartiet har denna mandatperiod åtta ledamöter och fyra ersättare. Alla tolv är kvar sedan valet 2010. Samtliga brukar finnas på plats, ”platsen är tom” gäller inte för Vänsterpartiet när man bläddrar i ”deltagarlistan” i kommunfullmäktiges protokoll.

Att känna förtroende och att visa ansvar är viktigt för fritidspolitiker. Därför var partigruppens inställning klar: Alla ska få en god möjlighet att förbereda sig inför ett möte, alla ska ha tillfälle att skaffa sig överblick över samtliga ärenden och samtidigt läsa sig in på djupet i ett mindre antal frågor.

Vi följer ärenden så snart dessa dyker upp på arbetsutskottets lista. Sedan är kommunstyrelsen oftast två veckor innan fullmäktige och senast då får hela fullmäktigegruppen besked om vilka frågor som transporteras vidare till fullmäktige i slutet på månaden. Vid gruppens möte en vecka innan fullmäktige går vi genom alla ärenden, fördelar arbetsuppgifter och stämmer av vem eller vilka som ska förbereda ett anförande, om vi ska framföra något avvikande yrkande, om vi vill begära omröstning i någon fråga och om det behövs förbereda reservationstexter.

Idag har kommunfullmäktiges ärendelista för den 23 april (efter påsk) inte kommit ut än, men vi vet redan vilka punkter vi behöver ägna oss åt när vi har gruppmötet nästa vecka.

Här de viktigaste:

Årsbokslut 2013 och revisionsberättelse för år 2013

Revisorerna tar bladet från munnen och talar klartext. Här finns deras syn på kommunens kontakter med Bert Karlsson angående Ursand Camping. Revisorerna kritiserar bristande ärendehantering i byggnadsnämnden och byggförvaltningen. Revisorerna berör åter kvarstående frågetecken kring finansieringen av fibernätet. Och slutligen får barn- och ungdomsnämnden veta på vilka punkter man borde koncentrera sig och vad som egentligen borde finnas med i nämndens årsredovisning.

Ett bra tillfälle att belysa några obesvarade frågor i fullmäktiges offentlighet. Revisorernas enskilda rapporter behandlas ju normalt endast vid slutna nämndssammanträden.

Men det finns mer på dagordningen:

Översvämningsprogrammet för Vänersborg (samt en reservation)

Yttrandet över utredning rörande Arena Vänersborg (reservation)

Nog för en givande afton i kommunhusets sessionssal onsdag 23 april. Och tillräckligt mycket att prata om vid Vänsterpartiets gruppmöte tisdag 15 april. Det är för oss en självklarhet att vara öppen för andra som intresserar sig för vårt lokala arbete. Vill man bidra med synpunkter så ska man sig känna välkommen, vi träffas klockan 18:00 i partiets lokal på Kronogatan 31.  

Kategorier
Arkiv