LOV

VILKEN FULLTRÄFF – men först en liten lektion …

Först en utredning, sedan ett förslag. Det görs utredningar på löpande band. Statliga utredningar presenteras och kallas då ”betänkande” och skickas ut på remiss. Till berörda … För att yttra sig. Därefter …, tja, man vet aldrig i förväg vad som händer därefter, det kan bli en proposition som läggs på riksdagens bord för avgörande, det kan hända att det blir papperskorgen direkt eller också kan nya utredningar startas.

Kommunerna tillhör ofta skaran ”berörda”, kommuner får dessa skrifter för att yttra sig om slutsatserna som framkommer i betänkandet. Vänersborg får ofta en begäran om att avge remissvar. Då lämnas handlingen först till facknämnden, där förvaltningen läser, begrundar och formulerar ett förslag till beslut. Nämnden läser, begrundar och ställer sig bakom och skickar vidare till kommunstyrelsen som läser, begrundar och skickar iväg kommunens svar.

Allt som oftast precis i den formen som förvaltningens utredare fann för gott. Förvaltningens tjänsteyttrande anses nämligen vara en produkt som ”politiken” inte kan ”ändra i”. Visserligen kan förtroendevalda begära att grammatiska fel och lite annat bör rättas till, men att ändra i yttrandens ”kärna” verkar inte gå för sig. I så fall måste man hitta en majoritet som ”förkastar” förslaget, skriva själv eller begära ett nytt yttrande eller fastna för ett beslut som innebär att man avstår från att avge ett svar.

Som representant för Vänsterpartiet är allt detta ett problem. Som av en tillfällighet blir det så att många kommunala utredare får gott gensvar av den politiska majoriteten, det är mera sällan att Vänsterpartiet applåderar livligast.

Nu till nämnda fullträff. På torsdag skall socialnämnden i Vänersborg fatta beslut om en remiss i ärendet ”Yttrande över betänkandet: Framtidens valfrihetssystem inom socialtjänsten (SOU 2014:2)”. Det handlar om LOV (Lagen om valfrihet) och om betänkandets förslag om obligatoriskt införande av valfrihet inom hemtjänsten.

Hemtjänsten är en del av välfärden, valfrihet antyder ”öppning för privata” – för en Vänsterpartist är det frågan om högsta vaksamhet. Men tänk, vad händer? Den som läser förvaltningens yttrande har bara en fråga kvar: Kommer yttrandet att överleva behandlingen i socialnämnden och senare i kommunstyrelsen? I Vänersborg har vi nämligen en borgerlig kommunledning…

ORD OCH INGA VISOR, fem sidor ren njutning och ett stort tack att någon har tagit sig tid att läsa ”allt”, begrunda ”klart” och skriva med en tydlighet som saknar motstycke.

Det blir nog aldrig en proposition. Inte när det gäller obligatoriskt valfrihet …

Kopiera länk