Nej! Det kan inte vara möjligt!

Det var länge sedan Vänsterpartiet Vänersborg har anklagats för att vara partiet som jämt säger Nej! Och det finns en förklaring för detta: Allt som oftast får vi gehör för våra förslag och många gånger blir det som vi önskar att det ska bli. Då är det inte lätt att klämma fram ett Nej!

Ett ärende som snart är uppe i fullmäktige föranleder dock ett återfall. Nej! Vad är det kommunledningen sysslar med?

Ärendet är: ”Program Ursands camping” Arrendatorn på Ursand är Bert Karlsson. Hans affärsidé är att överta campingen och att utveckla ”boendet året runt” på området. Att sköta en campingplats är ju knappast en guldgruva, att bygga och sälja bostäder i natursköna områden vid Vänerns strand däremot låter vinstgivande.

Nu har kommunstyrelsen i och för sig sagt ”nej, det blir inget av detta”. När kommunstyrelsen avgjorde frågan 2012-06-05 så fick M, FP och KD endast ledamoten från MP med sig och därmed förlorade deras yrkande som innehöll den avgörande meningen: ”I planprogrammet kommer att utredas möjligheter till åretruntboende i och i anslutning till campingområdet.” Deras sju röster förlorade. S, C och V hade också sju röster. Den dagen tjänstgjorde ersättaren från det lokala Välfärdspartiet på den andra miljöpartistens plats och då blev det åtta röster.

Nästan två år senare återkommer frågan, planprogrammet skall nu godkännas. Då lägger Gunnar Lidell, M, som är kommunstyrelsens ordförande, ett tilläggsförslag på sammanträdet. ”Byggnadsnämnden ges i uppdrag att utreda möjligheterna till åretruntboende i anslutning till planområdet.” Samma M, FP och KD-skara får återigen biträde av miljöpartisten Per Sjödahl. Återigen är Marika Isetorp, den andra ledamoten för MP, inte närvarande. Och då blir det samma ersättare från Välfärdspartiet, Morgan Larsson, som tjänstgör. Den här gången ser han saken på ett annat sätt. Varpå byggnadsnämnden nu får tid på sig fram till februari 2015 för att utreda möjligheterna ”denna sida plangränsen”.

Varför säger Vänsterpartiet nej? Har det med Bert Karlsson att göra? Kanske, men det är inte det avgörande. För om det blir ett ja, ”det är möjligt …”, så borde ju området bjudas ut. Vem vet om inte Bert Karlsson har dragit vidare under tiden, vem vet om han lägger det vinnande budet.

Nej, det handlar om något annat. Vad vill Vänersborgs kommun? Vilka planer finns för boendet i Vänersborg? Vad prioriteras? Vad ska ske egentligen? Visserligen ”bygger” inte kommunen bostäder, den frågan ligger hos byggherrarna och det kommunala bostadsbolaget.

Men privata finansintressen arbetar väl inte gärna i en kommun där planeringen saknas och viljan brister. Om man nu inte heter Bert Karlsson, förstås, då är en svag kommun den bästa tänkbara partner.

Här några rader om vad vi menar med planeringen som saknas.

Det finns en lag som föreskriver kommunens planering:

Lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ger kommunerna ansvar för att planera och ta fram riktlinjer för bostadsförsörjningen. Lagen har förtydligats från den 1 januari 2014. Förändringen innebär att kraven på kommunens planering skärpts och preciserats till exempel när det gäller samråd med andra parter och innehållet i de riktlinjer som ska antas av kommunfullmäktige. Uppgifterna i kommunens riktlinjer ska särskilt grundas på en analys av den demografiska utvecklingen, av efterfrågan på bostäder, av bostadsbehovet för särskilda grupper och av marknadsförutsättningar.” [Citat från ”Bostad för alla”, sida 8).

Var finns den planen? Den finns inte. Vänersborgs aktuella dokument är från augusti 2007 och har en ”utblick mot 2010 och 2011”.

Vad är problemet i Vänersborg? Varför saknas boendeplanering? Tre skäl kan nämnas.

Osäkerheten kring flygplansbuller från lilla Malöga flygplats – men den osäkerheten är nu borta och det finns inte längre någon ”död hand” över stora områden av vår kommun.

Översvämningsrisken från Vänern. Ett faktum som vi måste leva med och anpassa oss till. Och om en månad ska kommunen ta beslut om ett program där vi måste ta ställning till konsekvensbeskrivningar och alternativa handlingsvägar. I underlaget finns förresten en sida som visar alla områden som har undersökts och pekats ut som aktuella för nya bostäder.

Under mandatperioden 2006 till 2010 tänkte den socialdemokratiska ledningen nästan bara på ett enda stort byggprojekt. Efter 2010 tillträdde Gunnar Lidell och nu 2014 är det en trött och handlingsförlamad kommunledning som tycks be om att bli entledigad från uppdragen.

Så det återstår egentligen bara Vänern som ett problem som inte går att lösa enkelt.

Kategorier
Arkiv