Det finns inga enkla svar

Debatten om skolan fortsätter, även med insändare och debattartiklar på det lokala planet. Komplicerade frågor kan sällan lösas med enkla svar. På skolans område har mycket hänt under en kort period. Mängden av förändringar och den höga takten i förändringsarbetet är en belastning för verksamheten.

Vänsterpartiet pekar på flera punkter där en annan riksdagsmajoritet borde kunna enas om förslag som steg för steg kan rensa bort det som bidragit till försämrade resultat i den svenska skolan. Förstatligandet av skolan är ett av partiets förslag.

Här finns fyra centrala motioner från oktober 2013 som beskriver Vänsterpartiets utbildningspolitiska förslag:

Förskolan och fritidshem

Grundskolan

Gymnasieskolan

Jämställdhet i skolan

Kategorier
Arkiv