Somliga får vänta lite längre …

Kommunfullmäktige bjuder om en vecka till synes  inte på några höjdpunkter. Ärende 4 är ett för kvällen typiskt ärende: Motionsredovisning är den korta rubriken, ärendebeskrivningen har titeln ”Redovisning av ingivna men inte slutbehandlade eller avgjorda motioner, hösten 2013.” 

Tittar man på listan så är det tre motioner från Vänsterpartiet som har fått vänta längst – och kommer att få göra så ett tag till. Nu redovisas bara listan och anvisningen lyder: ”Detta innebär att Kommunfullmäktige i sak inte kan behandla en motion som inte är färdigberedd. Det står däremot Kommunfullmäktige fritt att från vidare behandling avskriva en inte färdigberedd motion.” 

Vilka motioner är det? 

Den första lämnades in vid andra sammanträdet denna mandatperiod, 2010-11-15. Motion om användning av befintlig utrustning vid voteringar. Motionen var redan framme för ett avgörande maj 2011 men återremitterades. Inte för att utreda om motionen var förenligt med kommunallagen utan för att utreda om kommunstyrelsens beslutsförslag var förenlig med lagen. Två gånger gav kansliet grönt ljus, 2011-02-23 och 2011-08-18. Och nu som då används denna voteringsanläggning vid varje sammanträde med Västra Götalands regionfullmäktige. Nu får kommunfullmäktige den aktuella lägesbeskrivningen som antyder att det kanske ”hinns med” innan nästa mandatperiod börjar.

Den andra motionen lämnades in vid sammanträdet i januari 2011. Motion om att kommuninvånare via sina datorer ska få tillgång till Vänersborgs kommuns diarium. Motionen välkomnades av Demokratiberedningen 2011-08-29. Men nu är lägesbeskrivningen oklar. Hur ska man tolka beskedet: ”Ärendet har varit föremål vid presidieöverläggningar men har på grund av dess art, inte kommit till ett slutligt ställningstagande.” Vilka presidier har överlagt? Vad betyder ”på grund av dess art”? 

Den tredje motionen är av nyare datum, tvåårsdagen infallet först nästa månad. Motion om önskemål om förändringar som borde skrivas in i kommunfullmäktiges arbetsordning. Motionen tar endast upp frågor som redan praktiseras i åtskilliga kommuner runt om i Sverige. Sveriges Kommuner och Landsting SKL kom hösten 2011 med en rekommendation om en ”ny arbetsordning”. Motionen hänvisar uttryckligen till SKL-skriften. Många kommuner har också reviderat sina arbetsordningar. Lägesbeskrivningen i Vänersborg antyder att det kan hinnas med i slutet av mandatperioden. Om nu inte någon kommer på tanken att det vore bättre att låta ”nya” fullmäktige besluta om en ”ny” arbetsordning, i så fall blir det oktober eller november 2014. 

Tänk om ett annat parti skulle ha skrivit dessa tre motioner, skulle det ha gått snabbare då?  Sådan fråga kallas för en hypotetisk fråga.

Kategorier
Arkiv