Gläntan en gång till

Det förekommer fortfarande uppgifter om kommunfullmäktiges beslut som inte är korrekta. För att underlätta att hitta rätt information så finns här de relevanta avsnitten ur Mål- och resursplanen 2014 som innehåller många beslut om ”kostnadsanpassning” och ”verksamhetsförändring”, däribland det omstridda beslutet att tömma äldreboendet Gläntan. Det är detta underlag som fullmäktiges ledamöter uppenbarligen tolkade på olika sätt.

För att stänga Gläntan nu röstade M, FP, KD, MP och VFP. Mot stängningen röstade S, C och V. Ledamöterna från SD valde att överhuvudtaget inte rösta i budgetärendet.

Äldreomsorg, hemtjänst och äldreboende diskuteras nästan dagligen i radio, TV och i tidningar. Problem finns uppenbarligen på många håll. Idag fanns på debattsidan i Dagens Nyheter ett inlägg som borde läsas. Gertrud Sigurdsens debattartikel fick rubriken ”Tvångsvård i hemmet när äldre nekas omsorgsboende.” Gertrud Sigurdsen var socialminister 1985-1089.

Kategorier
Arkiv