Lägg dokumentet lätt åtkomligt

Mål- och resursplan 2014, kommunens budgetbeslut. Ett dokument som kommer att hänvisas till igen och igen, nu och under valåret 2014. Valrörelser brukar kännetecknas av löften. Budgetbeslut däremot speglar hur partierna agerar när det gäller.

Lägg gärna dokumentet högt upp i din länkhylla. Och här den delen av protokollet från kommunfullmäktiges sammanträde 2013-09-25 som återger hela beslutsgången med omröstningen och reservationerna

Kategorier
Arkiv