En röst för faktiskt konkret förändring

Vänsterpartiet har kongress 10-12 januari 2014 i Stockholm. Innan kongressen förs en livlig debatt om prioriteringar och formuleringar i viktiga dokument som kongressen skall fatta beslut om. På ”debattsidan” kom idag ett inlägg från Mia Sydow Mölleby, riksdagsledamoten, som i maj besökte vår studiecirkel i Vänersborg. Hennes uppmaning att ”vara konkret” och att ”vilja förändra” är en bra beskrivning av hur vi lokalt i Vänersborg försöker se på vårt arbete. Det är så vi vill att Vänsterpartiet skall vara och det är så vi vill att vi uppfattas av alla som går till vallokalerna om ett år. Vi vill inte bli bedömda efter nya löften, vi ser hellre att röster på vårt parti är ett erkännande av det vi försökt göra sedan valet i september 2010.

En röst för faktiskt konkret förändring

Vänsterpartiet har en ganska stabil grupp kärnväljare, som röstar på oss i varje val och oavsett hur vår politik påverkar deras egen situation. De röstar på oss för att de är ideologiskt övertygade. Men om vi ska få fler att rösta på oss, så måste de också känna att det spelar roll och att vår politik gör skillnad i praktiken. Det är tyvärr alltför många som inte tror på att vi kan förändra, som inte tror att vi gör skillnad.

Det är också många av våra egna medlemmar som inte tror att vi kan förändra i praktiken. Då blir det väldigt svårt att med bra självförtroende argumentera i valstugan och på de lokala debatterna för att fler ska lägga sin röst på Vänsterpartiet.

Det här beror förstås på vad det är vi brukar berätta om partiet och vilken del av historien det är vi brukar lyfta fram. Vi är ett parti som vill ha förändringar och vi har alltid drivit på för förbättringar. När vi nått en framgång så har vi genast gett oss i kast med nästa problem. Det är bra eftersom det hela tiden driver oss framåt, men det blir ett problem när vi glömmer att berätta om det vi har uppnått.

Våra politiska motståndare förstärker också det här genom att alltid beskriva oss som små och obetydliga. Som ett parti som inte kan påverka och som inte kan ingå i någon regering och som det därför bara är slöseri att rösta på.

När Sverige utvecklats mot ett mer jämställt och jämlikt land har Vänsterpartiet varit aktivt. Vi har varit pådrivande och vi har ofta varit de som först kommit med förslag som sedan blivit självklarheter. Vi har deltagit i uppbyggandet av välfärden. Vi har visat att ett samhälle med gemensamma lösningar, med trygga jobb och större rättvisa fungerar. 2006 gick borgarna till val på ”arbetslinjen”. Sänkta skatter och sänkta ersättningar till sjuka och arbetslösa skulle skapa fler jobb. Sedan dess har arbetslösheten stigit till nya rekordhöjder. Det är snarare vårare politiska motståndare som har en politik som inte fungerar.

När Vänsterpartiet är med och styr så gör vi skillnad. I partistyrelsen lyfter vi fram ett lokalt exempel på varje möte. Det är ett sätt att öka vår egen kunskap om det vi faktiskt åstadkommer. För att kunna berätta för andra om det vi gjort och vilken roll vi spelar för ett bättre Sverige så måste vi förstås känna till det själva.

Det finns många politiska utmaningar. Vänsterpartiet har idéerna, visionerna och förmågan att förändra och utveckla hela Sverige. Det blir tydligt när vi ser på allt det som genomförs runt om i landet med hjälp av Vänsterpartiet. I kongressuttalandet skriver vi om en del av alla de verkliga förbättringar som genomförs tack vare att Vänsterpartiet är med och styr. I Gävle och Malung har vi infört rätt till heltid. I Malmö har vi höjt kvinnors löner. Vi har höjt kvaliteten och pressat tillbaks vinstintressena i välfärden i Umeå, Norrköping och Lidköping. I Göteborg har vi ordnat riktiga jobb med avtalsenlig lön istället för fas 3. Vi har infört avgiftsfri kollektivtrafik i Kiruna, Avesta och Hallstahammar. I Botkyrka har vi halverat avgifterna till kulturskolan och gett alla elever en egen dator. Vi genomför mycket, mycket mer i alla de kommuner och landsting där vi är med och styr. I Fagersta där Vänsterpartiet styrt i flera mandatperioder är privatiseringarna lägst i landet och ekonomin välskött. Vänsterpartiets politik fungerar och våra framgångar påverkar människors vardag!

Vi vill minska arbetslösheten, vi vill göra Sverige till ett föregångsland på klimatområdet, vi vill öka rättvisan mellan kvinnor och män, vi vill…Vänsterpartiet är ett parti med vilja, ambition och visioner, det har vi alltid varit. Vi är ett parti som förändrar i praktiken, det har vi också alltid varit men vi har ofta glömt att berätta det. Nu är det dags att vi talar om att en röst på Vänsterpartiet är en röst för faktiskt konkret förändring.

Mia Sydow Mölleby
Partistyrelsen

Kategorier
Arkiv