Allvarligt talat, varför inte?

Aktiebolag för verksamhet som inte drivs i vinstsyfte

Sedan den 1 januari 2006 är det möjligt med, aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning. Grundläggande för de bolagen är att verksamheten drivs i ett annat syfte än att ge aktieägarna vinst.

Reglerna har skapat en företagsform som är särskilt anpassad för verksamhet som inte drivs i vinstsyfte. Reglerna syftar också till att säkerställa att vinsten huvudsakligen stannar kvar i bolaget.

I dessa bolag får bara en viss begränsad vinstutdelning ske (statslåneräntan + en procentenhet) på det kapital som aktieägare har tillskjutit som betalning för aktier.

Användningen av företagsformen är frivillig. Reglerna är helt verksamhetsneutrala, de är alltså inte anpassade till någon särskild slags verksamhet.

Även om tidigare regler har gett utrymme för att driva verksamhet i andra syften än att generera vinst åt ägare eller medlemmar, har dessa regler inte förmått hindra att företagets ägare tillgodogör sig överskottet av verksamheten. Mot den bakgrunden finns regler om bland annat särskild revisorsgranskning och bestämmelser om tvångslikvidation om ett bolag av det nya slaget har gjort en vinstutdelning eller annan överföring som strider mot lagens regler.

Många konsumenter efterfrågar alternativ med ideell prägel. Verksamhet som bedrivs i bolagsformen, aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning, kan på så sätt bli ett slags garantistämpel som ökar allmänhetens förtroende.

Ovanstående är en text som ”klipptes” från Regeringskansliets hemsida, visserligen från augusti 2005, men ändå. Socialdemokraterna borde väl inte helt ha glömt tiden ”innan Reinfeldt”. Texten kan duga som bakgrund för Rossana Dinamarcas debattinlägg i gårdagens Aftonladet: ”Bestäm er S och MP – ta ställning mot vinsterna”.

Kategorier
Senaste kommentarer
Arkiv