Ingen rast och ingen ro

Snart inträder sommarpausen. Inga sammanträden, nästan inga.

Men först Aqua Blå, några representanter från alla partier svarar på frågor.

För Vänsterpartiets ledamöter och medlemmar i övrigt en dag på skolbänken, en söndag, i grannkommunen Trollhättan, med två inslag från VÄNSTERSKOLAN, det gäller retoriken och författande av debattartiklar.

På onsdag sedan med start redan klockan 13:00 kommunfullmäktige med budgetbeslutet för 2014. Hur det går är det ingen som vet. Att Vänsterpartiets ledamöter själva tycker om det egna förslaget råder ingen tvekan om. Medlemsmötet 20 maj filade på ett utkast, medlemsmötet 27 maj godkände det slutliga förslaget och vid mötet den 4 juni bekräftades att det är detta förslag som Vänsterpartiet fortfarande anser vara det bästa bland de inlämnade fyra förslag.

I övrigt är det kvar enstaka nämndsmöten: Barn- och ungdomsnämnden och Miljönämnden på måndag 10 juni, Byggnadsnämnden 18 juni, Samhällsbyggnadsnämnden 19 juni och som avslutning Socialnämnden 27 juni. Under juli är det endast socialutskottet som har planerade sammanträden.

Men sedan startar allt på nytt igen …. Och 2014 är ett valår. Hur ska det bli efter nästa val?

Kategorier
Senaste kommentarer
Arkiv