Fyra budgetförslag

I kommunstyrelsen i tisdags fanns fem olika budgetförslag. Endast ett går vidare som ”kommunstyrelsens beslutsförslag” till kommunfullmäktige. Det är ”ordförandens förslag” som fick 6 röster från 15 ledamöter. Vilka av de andra som tas upp på nytt som yrkanden i sin helhet eller vilka delar av vilka förslag som eventuellt samlas i ett eller flera nya förslag återstår att se. Inte att glömma att två fullmäktigepartier hittills inte har haft tillfälle att lägga egna förslag, dessa partier har ingen ledamot i kommunstyrelsen.

Här kvintetten i sin helhet:

Budgetberedningens förslag – här länken till handlingen som låg på kommunstyrelsens bord. Ingen ledamot röstade för detta förslag – förslaget är inte längre aktuellt, kompletteringarna har förändrat förslaget väsentligt.

Förslaget från S och C, så som förslaget presenterades i tidningen timmarna innan kommunstyrelsen började sitt sammanträde och här i sin helhet. Detta förslag fick vid kommunstyrelsens slutomröstning 5 röster och förlorade. 

Vänsterpartiets förslag hade tidigare publicerats på hemsidan. Vid sammanträdet kompletterades yrkandet: Anslaget för Överförmyndarnämnden skall vara 358 Tkr istället för endast 300 Tkr. Vänsterpartiets två ledamöter såg sitt förslag förlora redan i den förberedande omröstningen. Här reservationen från ledamoten Lutz Rininsland.

Miljöpartiets två ledamöter hade också ett eget förslag som på samma sätt kom bort efter den förberedande omröstningen.

Sist på förmiddagen och en bra stund efter morgontidningens pressläggning kom kommunstyrelsens ordförande, Gunnar Lidell (M) med ett nytt förslag som ”ersatte” vissa delar av budgetberedningens förslag. Fyra ledamöter från M fick sällskap av ledamoten från FP och ledamoten av KD. Vilket i sin tur betyder att detta förslag kommer att benämnas ”kommunstyrelsens förslag” när kommunfullmäktige sammanträder den 12 juni. Denna dag, en onsdag, börjar mötet redan klockan 13:00.

P.S. Det fanns en intressant vinkling på ledarsidan i lokaltidningen TTELA idag.

Kategorier
Senaste kommentarer
Arkiv