Asylpolitik

Migration och asylpolitik

Onsdag 24 april behandlade riksdagen Socialförsäkringsutskottets betänkande 2012/13:SfU7 ”Migration och asylpolitik”. För Vänsterpartiet var det Christina Höj Larsen som deltog i debatten.

Måndag 13 maj välkomnar vi Christina Höj Larsen i Vänersborg på vår studiecirkel.

Som alltid ska vi också denna kväll möta vår gäst och föreläsare väl förberedda. Därför lite aktuellt underlag för inläsning:

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2012/13:SfU7 Migration och asylpolitik [välj pdf-filen]

Vänsterpartiets motion: 2012/13:Sf225 Flykting- och migrationspolitik

Christina Höj Larsens anförande [text] och videoinspelningen 

Riksdagens debatt Snabbprotokollet 2012/13:97 [i protokollet finns alla inlägg och replikskiften med början i § 15]

Riksdagens beslut Snabbprotokollet 2012/13:98 [omröstningen redovisas i § 8]

Kopiera länk