Att kunna få tala till punkt

Vilken start! SvT-Forum kom igång med sitt nya program ”Politik i fokus”. En lovande början. Oftast lider intervjuade politiker av att bli avbrutna mitt i en mening. Lämnas inte det väntade svaret, märks irritation i sändningen.

Mats Knutson samtalar lugnt med Lars Calmfors och anknyter sedan till nästa gäst i studion. Vill man endast se intervjun med Jonas Sjöstedt så gäller ”18:45” in på sändningen och sedan hela vägen till slutet. Klara frågor – välgörande klara och tydliga svar. Tack, Jonas Sjöstedt. Tack SvT-Forum, fortsätt så.

Kategorier
Arkiv