Budget 2014

Socialnämnden beslutade. Ja, och …

Socialnämnden avslutade klockan 16:00 ett långt sammanträde. Ärende 4 Mål- och resursplanen 2014 var det stora ärendet.

Utgångspunkten var ett besked från kommunstyrelsens ledamöter från M+FP+KD att nämnden skulle lägga fram förslag till besparingar, motsvarande 13 miljoner kronor. Ett besked om nedskärningar alltså. Sex av femton ledamöter i kommunstyrelsen står bakom beslutet. Inte fler. Å andra sidan var det bara två Vänsterpartister som sade emot. Sju ledamöter från S, C och Mp sade inget.

Egentligen behövde nämnden redovisa minskade utgifter och höjda intäkter genom avgifter som totalt slutade på 35 miljoner. Det orkade förvaltningen inte med. Förslagen som nämnden skulle yttra sig om stannade vid omkring halva det beloppet.

Det blev idel voteringar, här en kort sammanställning av alla beslut. Om dessa beslut har någon betydelse får vi se längre fram. För återigen deltog socialdemokratiska ledamöter, tre i antal, och den ensamma centerpartisten i ett sammanträde utan att i sak lämna ett besked eller delta i besluten. Det blev lite olika voteringsresultat men för det mesta var det mindre än hälften av alla ledamöter som röstade för förändringar. En mindre gruppering, oftast Vänsterpartiet och ledamoten från Välfärdspartiet som röstade emot, någon gång även ledamoten från Miljöpartiet. Men eftersom fyra ledamöter hela tiden avstod i slutomröstningen (någon gång även ledamoten från Miljöpartiet) så kan man fråga sig vad besluten är värda.

Höjning av taxan för larmtjänsten: 6 för höjning, 3 mot höjning, 4 deltog inte.

Höjning av taxan för hemsjukvård: 6 – 3 – 4

Höjning av egenavgiften för färdtjänsten: 5 – 3 – 5

Höjning av avgifter för kost: 6 – 3 – 4

Några beslut om nedläggning av vissa verksamheter: 5 för – 3 emot – 5 deltog inte 

Då vet vi i alla fall att vi inte vet hur det blir i slutändan. Nu kommer nästa rond i budgetberedningen, därefter i slutet på maj talar kommunstyrelsen och i juni beslutar kommunfullmäktige. Då måste alla kort upp på bordet. 

Men under tiden har förvaltningar och nämnder slitit med frågorna, lagt ner timmar, dagar och veckor för att leta efter möjliga förändringar. Kanske helt, kanske delvis i onödan. Vad vill Socialdemokraterna?

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk