Skolfrågor berör

Skol- och utbildningsfrågor berör och upprör. Det går inte en vecka eller en dag utan någon notis eller något debattinlägg. 

Det höga tempot kom från utbildningsministern – i skolkretsar talades det om ”veckans Björklund” när ett nytt utspel med ett nytt reformförslag kom. På senare tid har tempot än mer skruvats upp men nu gäller det allt som oftast förslag som syftar till att återta någon tidigare reform av samma Jan Björklund eller att återställa något i skolans värld som blev galet.

Inte konstigt att kritiken hörs och syns överallt. Jan Björklund hade monopol inom Alliansen på utbildningsområdet, men nu har även (M) fått nog och skrivit ett alldeles eget reformprogram. 

Även i riksdagen börjar det hända att allt inte längre går som på räls. Det vanliga och utmärkande för riksdagens arbete är ju att alla förslag från oppositionspartierna S, V och MP behandlas och förkastas. Sådant sker i utskottsarbetet och protokollförs i utskottens betänkanden. Sedan är det mer eller mindre en formsak för riksdagens kammare att med samma majoritetsförhållande följa utskottens tankar.

Men se där – även i det tröga riksdagsarbete kan det ibland röra på sig.. Igår behandlade riksdagen ett betänkande från utbildningsutskottet. I kammaren röstades på åtta punkter – på samtliga punkter vinner såklart Alliansen. Innan dess hade utskottet i betänkandet 2012/13:UbU6 Gymnasieskolan tagit ställning till 67 motionsyrkanden. För 66 av dessa rekommenderade utskottets majoritet ”avslag”, ett yrkande fann nåd.

Eftersom det är Vänsterpartiets ledamot från Trollhättan, Rossana Dinamarca, som fick denna välvilliga behandling återger vi gärna hela avsnittet 

Kvaliteten i arbetsplatsförlagt lärande på yrkesprogrammen

Riksdagen tillkännager för regeringen att regeringen bör återkomma i fråga om höjd kvalitet i det arbetsplatsförlagda lärandet på gymnasieskolans yrkesprogram. Därmed bifaller riksdagen delvis motion 2012/13:Ub477 av Rossana Dinamarca m.fl. (V) yrkande 3.

Men det är klart, läser man hela betänkandet så kan man tycka att riksdagens majoritet har avslagit alldeles för många förslag ”mot bättre vetande”.  Vill någon läsa efter vad som anfördes från riksdagens talarstol, så återges hela debatten i protokollet.

Kategorier
Arkiv