Hyreslagen

Vänsterpartiet spelar roll – i Vänersborg! Men i riksdagen?

Även i riksdagen hörs Vänsterpartiet. Men Vänsterpartiet är ett oppositionsparti. Behandlingen från Alliansens företrädare är robust och avvisande. Det normala är att motioner från Vänsterpartiet inte får gehör i riksdagens utskott. Det blir inte sällan ett blankt nej. Men det funkar inte alltid, det händer att Vänsterpartiet rör vid en öm punkt. Då tillgriper Alliansen formuleringar som ”avslag med hänvisning till pågående utredning” eller liknande. När det inte heller synes möjligt då inträffar det sällsynta undantaget: En motion från Vänsterpartiet får bifall i riksdagen.

Nu hände det faktiskt att två motioner från Vänsterpartiet möts av bifall, kors i taket.

Civilutskottet vill ha bättre skydd mot vräkning för personer som misshandlas av sin partner. Alldelels i slutet av pressmeddelandet står: ”Förslaget grundar sig på två motioner från Vänsterpartiet.

Vill du läsa mer så finns Vänsterpartiets två motioner här:

En social och ekologisk bostadspolitik för alla

Mäns våld mot kvinnor och andra former av våld i nära relationer

Kopiera länk