Kort från årsmötet: Styrelsen för 2013/2014

Vänsterpartiets lokalförening i Vänersborg hade årsmöte onsdag 27 mats 2013. Mötet godkände  den gamla styrelsens verksamhetsrapport och ekonomiska rapporten och beviljade avgående styrelsen ansvarsfrihet.

Styrelsen för tiden fram till årsmötet i februari 2014 består av:

Ordförande: Marianne Ramm
Sekreterare: Stefan Kärvling
Kassör: Lutz Rininsland
Ledamöter: James Bucci och Åsa Olin

Ersättare: Eldbjörg Bryntesson, Kenth Karlsson ch Emir Terzic.

Styrelse 2013

 

 

 

Kategorier
Arkiv