Aldrig för sent

En hemsida ska vara aktuell, men det gör nog inget om en enskild fråga berörs i efterhand och med någon dags fördröjning.

Riksdagen hade i torsdags en Aktuell debatt: ”Reformen för förenklad utomeuropeisk arbetskraftsinvandring”. Debatten ordnades på begäran av Sverigedemokraterna.  

Ämnet hade varit uppe i debatten tidigare, vi skrev om detta på vår hemsida i slutet av januari: ”Riksdagsdebatt gör stora nyheter två veckor senare.” Det behöver inte betonas att utgångspunkten i debatten skiljer Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet. Men det var en intressant debatt eftersom det rörde sig kring det som nu har kommit i gång på allvar: Var står partierna i enskilda frågor, hur är relationen i vissa frågor mellan partierna och vem försöker komma närmare någon annan?

Här handlar det om en överenskommelse för något år sedan mellan fyra allianspartier och Miljöpartiet. Det är ingen tvekan om att MP inte längre känner sig bekväm med uppgörelsen. Men sedan är det en tumregel för ett mindre parti: Låt aldrig ”den store” komma i ett läge att kunna peka ut dig som den som har brutit en överenskommelse.

Allianspartierna är inte heller längre på exakt samma kurs, det gäller att profilera sig och att markera en ”egen” linje – det gäller för tre partier att visa sig självständiga mot det fjärde, det stora, det dominerande partiet. Statsrådet Tomas Billström företrädde regeringen och moderaterna i debatten. 

För Vänsterpartiet talade Jonas Sjöstedt. Han debatterade mot bakgrunden av ett utskottsinitiativ som Vänsterpartiet på morgonen hade lämnat in till Socialförsäkringsutskottet. Med följande punkter:

För det första måste arbetserbjudandet göras rättsligt bindande. Dagens system är orimligt, eftersom arbetsgivare kan lova en sak för att locka hit personer, men sen inte behöver uppfylla löftena. Oseriösa arbetsgivare ges ett perfekt läge att utnyttja arbetskraftsinvandrare, eftersom arbetstillståndet är kopplat till en specifik arbetsgivare.

För det andra måste arbetsgivarna kontrolleras. Genom samkörning av Skatteverkets och Migrationsverkets register vore det enkelt att kontrollera om arbetsgivaren betalat in skatter och sociala avgifter. Det måste också bli bättre kontroll i förhand så att oseriösa arbetsgivare kan uteslutas.

För det tredje ska inte den som avslöjar missförhållanden utvisas. Ingen ska behöva ställas inför valet mellan att antingen acceptera att bli lurad på den utlovade lönen, eller bli av med jobbet och utvisas. Vi föreslår att den som beviljats arbetstillstånd hos en arbetsgivare som brutit mot anställningsavtalet ska få stanna i Sverige tillståndstiden ut för att söka nytt jobb.

Det blev en hel del kommentarer i media. Sverigedemokraternas grundinställning beskrevs korrekt, det frågades mycket var egentligen Socialdemokraterna står i denna fråga, det berättades att Miljöpartiet våndas mellan ”å ena sidan” och ”å andra sidan”, och det nämndes lite om att Vänsterpartiet hade en tydlig uppfattning som dock inte fick gehör hos de andra partierna. Inget överraskande alltså denna gången heller.

Längre fram blir det lite mera spännande när det gäller att ta ställning till konkreta skrivningar, vi får återkomma till hur utskottsinitiativet hanteras. 

Här bara några länkar för den som vill veta mer:

Vänsterpartiet 

Aftonbladet

Hela den ”aktuella debatten”

Jonas Sjöstedts inlägg i debatten – 1,  2  och 3

 

Kategorier
Arkiv