Vill du att miljö ska väga tungt?

Än är Västra Götaland regionens styrelse på plats i Vänersborg. Men det är inget avgörande skäl att intressera sig lokalt för det om sker ”en nivå högre upp”. Fler och fler frågor måste lösas genom ett samarbete mellan kommunerna och regionen, mellan regionerna och staten, för att inte tala om behovet att uppmärksamma vissa frågor på ett globalt plan.

Idag berättar lokaltidningen TTELA ”Miljoner satsas på tillväxt och utveckling”. Säkerligen finns läsare som vill veta mer om tankarna i Västra Götalands regionledning. Det finns även intresse att få se hur vår kommun, hur andra kommuner i regionen, reagerar på frågan ”hur ser ni på vårt förslag till strategi?”.

Vänersborgs kommun har fått förslaget på remiss. Vi vill hjälpa till att sprida kunskap och länkar därför till dessa dokument.

Kategorier
Arkiv