Vi borde skriva fler motioner!

Det var en gång för länge sedan … Precis, det var för mycket länge sedan som en motion skriven av Vänsterpartiet nästan per automatik ledde fram till ett avslag i kommunfullmäktige.

En betraktare av den politiska scenen i Vänersborg kan konstatera att mycket är sig likt – val efter val ändrar sig maktförhållanden, ena gången är det borgerlig ledning, andra gången är det socialdemokraterna som utgör ledningen i annan gruppering. Att det sedan i praktiken inte är någon märkbar skillnad tillhör också bilden av Vänersborg.

För Vänsterpartiet gäller att vi för det mesta har funnits i opposition. Visserligen gick vi från tre, fyra ledamöter, någon gång fem, fram till nuvarande åtta. Men Vänsterpartiet är i opposition, andra är i ledning.

Men verkligheten har ändrat sig, vi märks, vi syns, vi tar plats, vi kan inte längre hållas utanför.  Gång efter annan får vi kliva upp i fullmäktiges talarstol och tacka för att återigen en av våra motioner vinner gehör och får bifall. Nästa gång är det motionen om Earth Hour i slutet på februari. Därefter i mars förbereds för en förändring som kan få betydelse: Öppna nämndssammanträden skall bli möjliga, allt i enlighet med Vänsterpartiets motion.

Men vi ser också att det kostar tid och kraft att komma fram till beslutsförslag som är positiva till våra yrkanden. I oktober fick kommunfullmäktige en lista där flera motioner fanns med för behandling ”inom kort”. Men det dröjer och nu hoppas vi att motionerna ska avgöras innan sommarpausen. Vilka motioner handlar det om?

Motion om att kommuninvånarna via sina datorer skall få tillgång till Vänersborgs diarium

Motion om önskemål om förändringar som borde skrivas in i kommunfullmäktiges arbetsordning

Motion om användning av befintlig utrustning vid voteringar

Men det är inte alltid på det nya sättet – att det blir bifall för motioner som Vänsterpartiet skriver. Här undantaget, här motionen som säkerligen vållar en debatt i slutet på februari: Motion om ordning och reda på Ursand. Den motionen får vi återkomma till, den har nu passerat kommunstyrelsen och där märktes det tydligt att motionen upplevs minst sagt som ”obekväm”. Det var också meningen …. 

Kategorier
Arkiv