Medborgarförslag – hur går det?

Vid kommunfullmäktige 14 november 2012 förvånades nog en och annan: Från kommunstyrelsen kom förslaget att förkasta tanken att införa ”medborgarförslag” i Vänersborg, endast fyra av femton ledamöter i kommunstyrelsen ville säga ja. Men det hände något den kvällen och innan ordföranden klubbade beslutet hade Vänsterpartiet och Miljöpartiet fått följe av samtliga ledamöter i kommunfullmäktige: Femtioen ledamöter fattade ett enhälligt principbeslut att införa ”medborgarförslag”.

Nu ankommer det på kommunledningen att se till att beslutet följs och att förutsättningar klargörs hur exakt reglerna för medborgarförslaget skall utformas i Vänersborg. Kommunledningen – vem är det? Å ena sidan är det kommunfullmäktiges ordförande Anders Forsström (M) som borde känna det angeläget att beslut som ”hans” fullmäktige fattar skyndsamt förverkligas, å andra sidan är det kommunstyrelsens ordförande Gunnar Lidell (M) som är den som har ett avgörande hur frågorna prioriteras.

Än tycks det inte hända något alls, i alla fall tycks inget mogna fram till nästa beslut under februari. Kanske kommer något i mars? Eller april? Eller innan sommarpausen? Tempo och beslutskraft är inte någonting som utmärker den svaga kommunledningen. Det förvånar inte heller, det tär att behöva ändra sig så ofta under beslutsprocessen. Det är aldrig roligt för någon att ”leda” och ändå förlora gång på gång vid omröstningar.

Hur som helst, här lite aktuell statistik hur det går för ”medborgarförslagen” i andra kommuner, det är över tvåhundra kommuner där ”medborgarförslaget” har funnits rätt så länge. Siffrorna kommer från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), insamlingen av uppgifterna gjordes av Statistiska Centralbyrån (SCB). 

Kategorier
Arkiv