Från Jonas Sjöstedts blogg

Några ord om barnfattigdom

 [jonassjostedt.se]

Efter reportaget om barnfattigdom i Uppdrag granskning den 16 januari har debatten handlat om det verkligen finns några fattiga barn i Sverige. För den som är intresserad av fakta finns inga tvivel att det existerar fattigdom och ekonomisk utsatthet bland barnfamiljer i Sverige 2013. Tapio Salonen, professor i socialt arbete vid Malmö högskola, har på Rädda barnens uppdrag visat att ekonomisk utsatthet är ett stort problem för många barn och att antalet barn i ekonomiskt utsatta hushåll har ökat under senare år.

Försäkringskassan har på regeringens uppdrag tagit fram siffror på den ekonomiska utsattheten familjer och barn och visar också att den relativa fattigdomen bland barnfamiljer har ökat sedan Fredrik Reinfeldt blev statsminister 2006.

Men diskussionen borde istället handla om vad som orsakar fattigdom och vad som behöver göras för att avskaffa den. Den ökande barnfattigdomen beror på att allt fler föräldrar lever under svåra ekonomiska förhållanden. En orsak till att den relativa fattigdomen ökar är den ökande arbetslösheten, som når allt högre nivåer under högerregeringens styre. Samtidigt har ersättningsnivåerna i arbetslöshetsförsäkringen och sjukförsäkringen försämrats. Nya regler gör dessutom att allt färre får ersättning från socialförsäkringarna. Klassklyftorna ökar och många barn drabbas av de allt större ekonomiska och sociala skillnaderna i samhället.

En annan viktig orsak till att fler barnfamiljer får det sämre är att transfereringar och bidrag inte har följt med kostnads- eller löneutvecklingen. Det har drabbat barnfamiljer särskilt hårt eftersom de bidrag som riktas till dessa hushåll inte har höjts alls. Försämringarna av välfärden har finansierat de gigantiska skattesänkningar som högerregeringen har genomfört. Pengar har omfördelats från fattig till rik.

Vänsterpartiets lösning på problemet med den ökande barnfattigdomen är satsningar på arbete åt alla och inte minst rätt till arbete på heltid. Arbetslöshetsförsäkringen, sjukförsäkringen och föräldraförsäkringen måste renoveras så att de utgör en trygghet för de människor som tvingas nyttja dem. Rätten till barnomsorg även på obekväm arbetstid är en annan reform som skulle ha betydelse för att minska barnfattigdomen. Det ger fler ensamstående föräldrar möjlighet att arbeta.

Även i ett samhälle med full sysselsättning och med ett väl utbyggt socialförsäkringssystem kommer det att finnas föräldrar som behöver extra stöd och hjälp. Därför vill vi genomföra särskilda satsningar på ekonomiskt utsatta barnfamiljer. Vi föreslår höjt underhållsstöd, förbättrat bostadsbidrag och höjd lägsta ersättning i föräldraförsäkringen. Vi vill också ha kostnadsfri frukost i skolan och förbud mot avgifter i skolan. Det är effektiva åtgärder mot barnfattigdomen.

Barnfattigdomen finns och den kan bekämpas med en aktiv politik. Vänsterpartiet vill bekämpa fattigdomen och inte de fattiga.

Kategorier
Senaste kommentarer
Arkiv