En motion – till samhällsbyggnadsnämnden

Motioner brukar ”ställas till” kommunfullmäktige som i sin tur anvisar vilken nämnd som skall yttra sig innan ett svar ”bereds” av kommunstyrelsen inför fullmäktiges beslut i ärendet.

Men vid sidan om huvudregeln finns en annan möjlighet som en av våra ledamöter i samhällsbyggnadsnämnden använder sig av. Sivert Rölvåg anser att det ankommer på nämnden att ta ställning till det han syftar till med sin motion. Sivert skriver om ridanläggningarna på Brätte och har önskemål som gäller den gamla banvallen som går genom området. 

Kategorier
Arkiv