Ett nytt år – mycket att göra

Sista dagen innevarande år tog lokaltidningen TTELA in en välskriven liten artikel i sin debattspalt. Fahimeh Nordborg och Tobias Sandberg från  Vänsterpartigruppen i Trollhättan reflekterar över vem som egentligen bekostar regeringens arbetsmarknadspolitik.

Samma tankar diskuterades också i Vänersborg när AME övergick från gymnasienämnden till socialnämnden och blev AMA. Den tudelade politiken – för somliga finns bara kvar kommunens stödåtgärder, tillgången till arbetsförmedlingens service nekas.

2013 börjar det politiska arbete inriktas mot valdagen i september 2014. Men det återstår många jordnära frågor. Vi står beredda att leva upp till de förväntningar som ett väljarstöd med 15% i Vänersborg innebär. Läs mer på våra sidor om olika nämnder och styrelser, t ex kommunstyrelsen, kommunfullmäktige eller Kunskapsförbundet Väst. Flera av våra aktiva representanter skriver också personliga bloggar. Information om våra möten finns här – välkomna att följa vårt arbete.

 

Kategorier
Arkiv