Snart dags att sätta streck, eller?

”Sista sammanträdet för i år” gäller för samtliga nämnder och även för kommunfullmäktige. Kulturnämnden och kommunstyrelsen klarade ”sista föreställningen” redan under november.

I tur och ordning är det på måndag först barn- och ungdomsnämnden som samlas 13:15. Vår ledamot i nämnden Stefan Kärvling brukar informera om ett flertal av ärendena på sin blogg, läs gärna den första och den andra inför detta sammanträde. Stefan har också ställt två frågor utanför dagordningen: Första frågan gäller Vänsterpartiets motion om ”Ordning och reda på Ursand”, den andra kostnaden för snöröjningen.

Något senare på måndag träffas ledamöterna från miljö- och hälsoskyddsnämnden. Man kan säkerligen äta sin julsmörgås i lugn och ro, dagordningen ser inte ut som att det behöver bli osämja i nämnden den här gången heller.

På tisdag sedan träffas byggnadsnämnden, lite hemlighetsfull – det framgår nämligen inte av kallelsen när på dagen ledamöterna skall infinna sig. De flesta ärenden avgörs säkerligen helt enligt lagtexten och regelverket. det är ju undantag när byggnadsnämnden vill visa sig generös i sin tolkning. Men det finns ett undantag – återigen gäller det Vänsterpartiets motion om ”Ordning och reda på Ursand”. Läs och döm själva hur du tolkar ”åtgärden låg i gränslandet till bygglovsplikt”.

Även gymnasienämnden träffas på tisdag, i Vänerparken. Sista gången, inte bara för i år utan för alltid. Redan den 8 januari 2013 är det dags för den nya ledningen att ta över – sju ledamöter vardera från Trollhättan och Vänersborg som utgör styrelsen för Kunskapsförbundet Väst.

På onsdag är det dags för årets sista möte med kommunfullmäktige. Det som står på föredragningslistan ger knappast anledning till att tro att det blir mycket diskussion. Kanske kommer debattlusten på punkten interpellationer och frågor.

Dagen därpå är det sista sammanträdet för 2012 i samhällsbyggnadsnämnden. Tre frågor bevakas särskilt av Vänsterpartiets företrädare: Igen frågan om ”ordning och reda på Ursand”, svaret som motionen får visar att man försöker undvika frågorna. Earth Hour blir det – men inte i Vänersborg i mars 2013. Först måste man utreda konsekvenserna av ett sådant beslut och det tror man sig hinna med inför mars 2014.  Och för det tredje: Kindbloms-ärendet förväntas gå vidare precis som förvaltningen har tänkt sig. Medborgardialogen genomfördes och kan läggas till handlingarna. Det är något speciellt med samhällsbyggnadsförvaltningen!

Socialnämnden då? Någon måste vara sist. Så sent som den 20 december ska nämnden träffas och dagordningen kommer först om en vecka.

Nej, det blir många frågor som förs över till nästa år och kanske även in i valåret 2014. Vad som sker då kan man bara spekulera i, men här i alla fall almanackan för kommunalpolitiken 2013.

Och här är information om Vänsterpartiets möten under första halvåret 2013. 

 

Kategorier
Arkiv