Återigen ett steg framåt

Demokratiberedningen ställde sig idag enhälligt bakom ett förslag till ”reglemente” för Medborgardialogen.  Förslaget lämnas nu till samtliga nämnder för yttrande. Därefter sammanställs nämndernas synpunkter till kommunstyrelsen som förbereder ett beslut i kommunfullmäktige. Sannolikt vid första sammanträdet efter sommarpausen 2013 kommer reglementet att fastställas. Allting tar sin tid i den kommunala processen. Men det finns mycket att vinna om man utnyttjar tiden rätt.

När reglementet är klart finns för alla politiker i våra nämnder och styrelser möjlighet att ”verka för” medborgarnas inflytande och delaktighet i den politiska processen. Att möjligheten finns betyder inte med nödvändighet att möjligheten också används.

Vi vill tillhöra gruppen politiker som vill ta ett ansvar för att medborgardialogen får en bra start och används på ett sätt som leder till ett genombrott för samhällets och politikens utveckling. Därför kommer Vänsterpartiets ledamöter och fritidspolitiker att informera sig hur man har gjort i andra kommuner. Det finns många goda framstående exempel, det finns mycket dokumentation hur man lärt sig att förverkliga sina tankar och förhoppningar att engagera medborgarna. Det finns också mycket att lära sig av fel som andra redan har gjort och som inte behöver upprepas.

Här några tips om det som finns att läsa:

Handbok i medborgardialog, Teresa Lindblom, Haninge kommun, 2010

Synliggör den lokala demokratin, Inspirationsskrift för förtroendevalda (1),SKl, 2011

Samspel med medborgarna, Inspirationsskrift för förtroendevalda (2),SKL, 2011

Utveckla principer för medborgardialog, SKL, 2012

Medborgardialog för unga, SKL, 2012

Praktiska metoder och verktyg för Medborgardialog, SKL (uppdateras löpande)

 

Kategorier
Arkiv