Nästa steg – rätta till våra arbetsordningar

Det räcker inte med att få uppslutning bakom en bra tanke, det måste också till ett gediget arbete för att förändra och utforma regelverket så att tanken kan bli verklighet.

Nu har Vänersborg sagt ja till att införa medborgarförslag. Protokollet redovisar att samtliga partier har yrkat bifall. Så bra, även om det kan vara värd en annan berättelse hur vi kom dit.

Beslutet är fattat, vad händer nu?

För vår del behöver vi lite handledning för att veta hur beslutet ska bli verklighet i politiken. Det gäller att vara noggrann, det gäller att förutse vad som kan hända i olika situationer. Den som lämnar in ett medborgarförslag måste veta hur förslaget är tänkt att hanteras och måste kunna lita på att behandlingen sker korrekt i enlighet med regelverket.

Regelverket är dels lagstiftning, dels våra egna regler som styr hur vi arbetar i fullmäktige och i våra nämnder. Lagstiftningen är inte vår sak, det är bara att läsa på och använda rätt. Det vi råder över är att vi bestämmer om vi vill använda oss av hela svängrummet i kommunallagen eller om vi vill begränsa oss. Det vi kommer fram till skrivs in i våra arbetsordningar. När fullmäktige har beslutat vilka förändringar som ska göras i våra arbetsordningar och beslutet har vunnit laga kraft, då har vi kommit fram till att medborgarförslagen kan tas upp till behandling.

Vi kommer i några inlägg här på hemsidan att ägna oss åt frågor som gäller ”medborgarförslaget”.

Idag inleder vi med en bekännelse. Fast vi trodde oss vara pålästa och lagom kunniga så gick en av våra ledamöter i fullmäktige på en nit som vi måste be om ursäkt för. I debatten nämndes att det är angeläget att ungdomar kan komma med medborgarförslag. Vår ledamot påstod då att endast personer som är valbara (vilket betyder bl a att ha fyllt 18 år) kan lämna in sina förslag. Det blev helt fel!

Följande gäller: Kommunallagen (KL) kap 5, § 23: Ärenden i fullmäktige får väckas av …. 5. den som är folkbokförd i kommunen …., om fullmäktige har beslutat det (medborgarförslag) ….

Och så gäller det att fortsätta att läsa kommentaren till lagen:

Medborgarförslag kan väckas av alla personer som är folkbokförda i kommunen …. Det betyder att också barn och ungdomar omfattas och även personer med utländsk bakgrund som ännu inte fått kommunal rösträtt. Medborgarförslaget ska kunna undertecknas av en eller flera personer. Föreningar, sammanslutningar, råd eller andra organisationer kan inte väcka medborgarförslag.

När detta är sagt, så ber vi att få återkomma i nästa inlägg med att kort belysa hur lagstiftningen har utvecklats sedan möjligheten till medborgarförslag fördes in i kommunallagen 2002.

Kategorier
Arkiv