Vi ska värna mångfalden

Sverige har en stolt tradition och historia av mångkultur och mångfald. Invandring gör Sverige rikare och har gjort att vi i dag lever mer kontinentalt där vi får influenser från andra länder.

Förutom att invandringen bidrar till nya möten mellan människor så utvecklar och berikar den landet på flera olika sätt. Konst, mat, musik är exempel på kulturområden som har berikat Sverige med hjälp av invandringen och som gör din och min vardag mer fylld av valmöjligheter och mångfald i samhällslivet.

Idag har vi en internationell lågkonjunktur. Men tack vare den historiska traditionen har vi ett rikt småföretagande som bidragit till att lindra arbetslösheten. Mångfalden har stimulerat fram många kreativa småföretag och därmed också gett landet fler arbetstillfällen. Att integreras i ett samhälle kan vara komplext men när integrationen lyckas skapar det ett stort mervärde för såväl samhälle som individ.

Det är väldigt positivt att se att traditionen lever vidare i och med att Sverige solidariskt hjälper till att ta emot flyktingar som flytt från krig och förföljelse. Vi har fått nya tandläkare, hantverkare och företagare med invandrare som vi välkomnat till Sverige. Därmed så utvecklas och stärks landet positivt vidare inför framtiden. Med hjälp av nya människors livserfarenheter och kompetenser stärker vi landet som helhet. Mångfald och mångkultur berikar och utvecklar ett samhälle. Enfald ger ett fattigt, trångsynt och kyligt samhälle. Låt oss därför värna, utveckla och stärka mångkultur och mångfald i Sverige.

Vänsterpartiet Vänersborg

Senaste inläggen
Kategorier
Senaste kommentarer
Arkiv