Att se sig omkring

Torsdag 20 september presenterar regeringen höstbudgeten. I år känns det som att ambitionen är att varje förslag, hur litet och marginellt det än må vara, kan sippra ut i förväg. Alla fyra partierna måste få ”sitt”, så det blir en ganska brokig palett. De fyra partiledarna åker land och rike runt för att tillkännage kommande ”satsningar”. Inget fel i det, det underlättar för oppositionspartierna att i god tid börja skriva sina motioner.

För tiden är kort, efter riksdagens öppnande 18 september får partierna endast någon vecka fram till fredagen 5 oktober att lämna in sina motioner.

Ute i landet riktas förväntningarna i första hand mot områden där den kommunala politiken upplever en växande maktlöshet. Visserligen görs på många håll goda försök att komma tillrätta med ungdomsarbetslöshet, men uppgivenheten finns också, här behövs avgörande insatser från ”staten”: Vad erbjuder regeringen i budgetpropositionen? Vilka förslag kommer från de andra partierna?

Om någon vecka vet vi, hösten kommer att visa vilka förslag som i riksdagen samlar en majoritet bakom sig.

Under tiden kan man läsa och lära av andra, här några tips:

På spaning efter jobben – en studie om ungas olika villkor på arbetsmarknaden i Stockholm, utgiven av Arbetarrörelsens Tankesmedja.

TCO har ett uppslag som fortfarande kan anses vara aktuellt:  5 dåliga och 5 bra åtgärder mot ungdomsarbetslösheten.

Kategorier
Senaste kommentarer
Arkiv