Hur beslutar kommunstyrelsen?

Kommunstyrelsen onsdag 5 september avviker på några punkter från gängse rutiner. Det är första gången som ledamöterna inte har fått handlingarna ”på papper” utan ”nedladdning” till iPad gäller. Det blev dessutom fler handlingar eftersom ordföranden valde att ställa in augustimötet. Det blir första träffen efter tre hela månader. Slutligen föreslås också under punkt 7 att antalet möten 2013 reduceras ytterligare.

Vilka ärenden behandlas och vilka beslut kan man vänta sig? På kommunens hemsida finns en länk till samtliga handlingar – man bör dock vara medveten om att filen är på hela 133 Mb.

Ärende 4:Rapportering av ej verkställda, gynnande beslut enligt socialtjänstlagen, SoL och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS avseende kvartal 1 år 2012″ Socialnämnden rapporterar fyra gånger om året till kommunfullmäktige. Denna gång bör ingen kunna undgå allvaret i ärendet eftersom det för närvarande finns två öppna ärenden där socialstyrelsen överväger att ansöka om vitesförelägganden mot Vänersborgs kommun. Det handlar om stora belopp, hundratusentals kronor – utöver att behöva betala böter är kommunen fortfarande skyldig att verkställa fattade beslut.
Ärende 5: ”Svar på motion om ändring av lokal ordningsföreskrift beträffande gatumusik inom Vänersborgs kommun” En motion skriven av Kurt Karlsson, Sverigedemokraterna. Behandlingen fick anstå länge, det var ju lagom pinsamt att ledamöterna i samhällsbyggnadsnämnden ställde sig positiv till motionen, jo förresten inte alla, två ledamöter från Vänsterpartiet och ledamoten från Miljöpartiet yrkade redan förra året i nämnden på avslag. Nu blir det ett enhälligt förslag till kommunfullmäktige – avslag.
Ärende 6: ”Svar på motion om ändring av detaljplan avseende Fiolen 3 och del av Blåsut 2:2″ Den spännande frågan är: Hittar Gunnar Lidell (M) återigen på en lösning som ”räddar ansiktet” eller är det (S) som svänger först? Det finns en framställning från fyra partier (C, MP, V och VFP) som tar upp vad ett 60-tal familjer önskar när de invänder mot planerna att bygga fyra parhus i ett litet grönområde på Blåsut. Kanske att S och M går hand i hand såsom senast hösten 2011 när frågan var uppe i kommunfullmäktige. Vinner förslaget i kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige avslag på motionen så öppnas nästa kapitel i en märkvärdig demonstration av kommunal prestige.
Ärende 14:Information om rapporten Kartering av översvämningsrisker vid Vänern” I detta ärende hänvisar vi till en blogg av en av Vänsterpartiets ledamöter.
Ärende 15: ”Redovisning av översyn av Högskolecentrum Vänersborg” Även här som i föregående ärende endast ”information”, ej beslut vid detta sammanträde. Ärendet försöker ”rätta till” vad som blev en aning fel i ”stundens hetta” när kommunfullmäktige i juni 2012 fattade sitt beslut om Mål- och resursplanen 2013. Underlaget för informationen kan man läsa här. Miljöpartiets Marika Isetorp berörda också frågan i en tidigare blogg

När vi kommenterar dessa fyra ärenden skall inte intrycket vara att Vänsterpartiets ledamöter  ”hoppar över” sexton andra ärenden. Inte alls, men ”just nu” ser det så ut att vårt fokus ligger på frågorna som nämnts. Vi får se vad som finns att berätta i anslutning till kommunstyrelsens sammanträde. Kom gärna tillbaka till vår hemsida.

 

 

Kategorier
Arkiv