Snart är alla igång igen …

Byggnadsnämnden

Byggnadsnämnden kom först. Första sammanträdet efter sommarpausen var tisdag 21 augusti 2012 Här är länken till protokollet på kommunens hemsida..

§ 116 – Planbesked för Vallmon 6 – det är frågan om trafikbuller som ska belysas mera i en återremiss, men i övrigt verkar det klart att översvämningsrisken sätter stopp till planändring från kontor till bostäder. Hur blir det då med alla byggprojekt på Sanden?

§ 122 Tillsyn enligt Miljöbalken avseende åtgärder inom strandskyddat område – Bert Karlsson hamnade på sidan 13 i protokollet, tur för honom att nämnden hade sin givmilda dag, endast futtiga 6.500 kronor kostade lilla glömskan.

Du kan ta en titt på listan över sammanträdesdagar för 2012.

Är det något som väcker ditt intresse och där du vill veta mer eller kommentera något, kan du vända dig till våra representanter i nämnden: Pontus Gläntegård är Vänsterpartiets ledamot, Kristina Kay är hans ersättare i nämnden.

Vill du skaffa dig en överblick över nämndens beslutsområden går du till sidan med protokoll från tidigare sammanträden.

Vill du få en inblick i byggnadsförvaltningens arbetsfält så startar du med fördel på denna länk. Där redovisas dock också verksamhet som administreras av såväl samhällsbyggnadsförvaltningen som miljöförvaltningen.

Senast uppdaterad 2012-08-29
Kategorier
Arkiv