artikel

En bit tårta kanske?

Demokratiberedningen

Demokratiberedningen sammanträder nästa gång måndag 10 september.

På dagordningen finns troligen punkten”firandet av årsdagen”: I september 2011 lämnade beredningen “senaste gången” sitt färdiga förslag till kommunens “Riktlinjer för Medborgardialog”. Tidigare förslag från tidigare mandatperioder har skickats tillbaka med önskemål att omarbeta underlaget. Det aktuella förslaget har hittills mött kompakt tystnad från kommunledningen. I februari 2012 antecknades i beredningens protokoll: ”Ordföranden Peter Göthblad rapporterade att beredningens förslag om medborgardialog ännu inte väckts i Kommunfullmäktige. Ordföranden ska påtala detta för fullmäktiges ordförande.

Här protokollet från senaste sammanträdet 15 maj.

Några handlingar och äldre protokoll ligger på kommunens hemsida.

Vänsterpartiets representant är Marianne Ramm. Vid förhinder för Marianne tjänstgör hennes ersättare Lutz Rininsland. Vill du lämna dina tankar eller förslag på någon punkt som faller inom demokratiberedningens ansvar, är du välkommen att ta kontakt med oss.

Kopiera länk