Det börjar ordna sig…

Det är bara knappa två veckor sedan vi undrade om en motion från Sverigedemokraterna:

I maj 2012 skulle också ett beslut ha fattats om en motion från Sverigedemokraterna från maj 2011 “Motion om ändring av den lokala ordningsstadgan vad gäller gatumusik.” Yttrandet från samhällsbyggnadsnämnden var väl inte riktigt av den arten att kommunledningen ville gå vidare, motionen hade redan väckt uppmärksamhet långt utöver kommunens gräns. Ska motionen föras in i valrörelsen 2014?

Samhällsbyggnadsnämndens ledamöter var inte eniga i sitt beslut i december 2011, tre ledamöter (James Bucci, V, Sivert Rölvåg, V, och Göran Larsson, MP) yrkade avslag på Sverigedemokraternas motion, men alla andra ledamöter ställde sig bakom ett förslag som innebar ”på sätt och vis” bifall (läs protokollet, sida 12 och 13).

Nu kommer ett förslag från kommunstyrelsens förvaltning att tas upp för beslut i kommunstyrelsen och därefter i kommunfullmäktige. Förslaget innebär bifall till yrkandet som James, Sivert och Göran inte lyckades med tidigare. Nu ska det väl gå vägen, eller?

Kategorier
Arkiv