Inte så bråttom – det här är Vänersborg…

Sommarpausen blir extra lång, finns ju inget som är bråttom, inget alls. Visst kan man undra över tempot som kommunledningen har bestämt sig för. Ta t ex en titt på motioner. I mars/april fanns ett körschema för ett antal motioner som har väntat länge på att föras till ett beslut i kommunfullmäktige.

2011/50: James Bucci (V), februari 2011: ”Motion om att kommuninvånarna via sina datorer ska få tillgång till Vänersborgs kommuns diarium.” Motionen var tänkt att avgöras i maj 2012 men nu tyder det mesta på att det dröjer ytterligare minst ett helt år. Nyligen lämnades besked att hela den kommunala IT-strukturen skall analyseras  och bedömas, eventuella förändringar kommer väl först 2013 eller därefter.

I maj 2012 skulle också ett beslut ha fattats om en motion från Sverigedemokraterna från maj 2011 ”Motion om ändring av den lokala ordningsstadgan vad gäller gatumusik.” Yttrandet från samhällsbyggnadsnämnden var väl inte riktigt av den arten att kommunledningen ville gå vidare, motionen hade redan väckt uppmärksamhet långt utöver kommunens gräns. Ska motionen föras in i valrörelsen 2014?

Såväl Miljöpartiets motion om ”Kretsloppark i Vänersborg” som Välfärdspartiets motioner om ”Medborgarförslag” som ”Medborgardialog” stannade på samma sätt efter några yttranden i nämnder och beredningar. Men här borde väl kommunstyrelsen kunna få fram ett beslutsunderlag till fullmäktige i början av hösten 2012, eller?

Nämnda körschema nämnde också motioner som fullmäktige skulle beslutat om i juni 2012, här en överblick över det som inte har skett: Den äldsta motionen är från november 2010, Lutz Rininsland (V): ”Motion om användning av befintlig utrustning vid omröstningar”. Andra motioner från Vänsterpartiet är från november 2011: ”Motion om önskemål om förändringar som borde skrivas in i kommunfullmäktiges arbetsordning” och ”Motion om insatser för ungdomar som vill komma ut på arbetsmarknaden”.

Det finns ett antal motioner av yngre datum som av förklarliga skäl behandlas först längre fram, beredningsprocessen genom nämnderna tar ju sin tid. Dessutom kan det i enskilda fall finnas särskilda anledningar till varför ”det hänger upp sig”. Det gäller t ex följande två motioner från 2010: Lars G Blomgren (FP) lämnade under valrörelsen 2010: ”Motion om ny näringspolitik för fler jobb i Vänersborg” och Astrid Karlsson Björkman (M) lämnade vid sista sammanträdet hon tjänstgjorde i oktober 2010: ”Motion om att öka Vänersborgs attraktionskraft”.  Båda motionerna ligger nu för beredning hos kommunens nya näringslivschef.

Det kan inte uteslutas att lite mer eftertanke i slutändan ger bättre resultat, så kanske är det bara dumt att klaga över att allt drar ut på tiden sedan Gunnar Lidell har fått ordförandeklubben i sin hand.

 

Kategorier
Senaste kommentarer
Arkiv