Hur gör Bert Karlsson? En kort lektion ….

Efter gårdagens ”Ordning och reda på Ursand” fick vi frågor varför vi ”misstänker” att det inte går rätt till. Nu ska vi inte föregripa hur vår motion kommer att behandlas, det är inte uteslutet att kommunledningen väljer att placera motionen på långbänken. Svar på våra frågor skulle ju möjligen kunna sökas i den dokumentation som kommunen är skyldig att föra över sina överenskommelser med andra, men se där – vi hittar inte dessa anteckningar eller protokoll. Däremot läser vi en annan handling som kanske riktar strålkastaren lite tydligare. Läs hur Bert Karlsson gör när han presenterar ”sin syn på saken”.Den skrivelsen tyder på att ”allt var klappat och klart”, man hade ju talat med varandra.
Nu är Vänsterpartiet inte partiet som nöjer sig med att höra ena sidan, vi vill också höra den andra sidan. Därför skrev vi motionen. Men eftersom kommunfullmäktige först efter sommarpausen (i bästa fall) kan besluta om motionen, ställer vi också frågor på annat sätt.
Markförvaltaren är barn- och ungdomsnämnden, där Vänsterpartiet representeras av Stefan Kärvling, Magnus Bäckström, Kenny Lengrell och Mehmet Aksakal. Stefan frågade, varsågod här är hans frågor. Den förste som svarade var verksamhetschefen Håkan Alfredsson, varsågod här är hans svar.  Och så finns ytterligare ett svar, håll fast, detta är en lektion på temat ”Hur gör kommunen? En kort lektion…”
Svar på frågor från Stefan Kärvling:
Senare i mailet talas det om ett möte den 3 april mellan Kent Javette, ”er jurist” och kommundirektören.
  • Jag skulle vilja ha protokollet även från detta möte.

Ett möte var inplanerat mellan Karlsson/Bjerkne och förvaltningschef Kent Javette den 7 maj.

  • Jag skulle slutligen vilja ha protokollet från detta möte.

Svar:    Från dessa träffar/möten finns inga protokoll 

Med vänlig hälsning

Kent Javette, Förvaltningschef, Barn- och ungdomsförvaltningen

P.S. Sista ordet är inte sagt hur budgetförslaget kommer att se ut inför 2013 och framåt, men det ligger i alla fall ett förslag för investeringar ute på Ursand: Barn- och ungdomsförvaltningen får ett investeringsanslag på fem miljoner kronor 2013, fem miljoner 2014 och fem miljoner 2015. Men, det är klart, det blir inga problem eftersom arrendeavtalet ger motsvarande ökning av intäkter som kommer från Bert Karlsson till kommunens kassa. Synd bara att det inte skrevs något protokoll …

 

Kategorier
Arkiv