Sammanträden, sammanträden …

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen kallas till ett extra sammanträde till torsdag 10 maj. Anledning är att de fackliga organisationerna hade begärt centrala förhandlingar avseende beslutsförslagen om kommunalförbundet för de gymnasiala utbildningar. (Nästan) samtliga handlingar kan du ladda ner och läsa innan kommunstyrelsens möte. För Vänsterpartiets del gäller att båda våra röster godkänner beslutsförslagen. Sedan behandlas ärendet i kommunfullmäktige där det kommer att synas att vi är inte överens i våra ställningstaganden. Men som alltid gäller att alla våra [åtta] ledamöter har sin fulla rätt och skyldighet att rösta efter egen övertygelse. Vänsterpartiet känner inte till någon partipiska.

Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsnämnden kallas till sitt nästa sammanträde till måndag 14 maj med start redan klockan 08:30. Att sammanträdet gäller för undantag en HELDAG hänger ihop med det stora ärendet ”strukturutredningen”. Efter en hel del turbulens kring förslagen som varit utgångspunkten för medborgardialogen kommer nu nämnden till den punkt där man vill formulera sin ståndpunkt. Därefter avgörs frågorna slutligen av kommunfullmäktige vid sammanträdet den 20 juni. Nämnden publicerar ofta sina handlingar ”öppet”, vill säga allmänheten kan se samma underlag som ledamöterna har att ta ställning till. Men man hann inte vid tidpunkten för utskicket, därför kom ett första extra utskick lite senare. Läs gärna hur strukturutredningens slutsatser och förslag ser ut ”just nu”.

Av rena farten ligger också ett annat ärende på nämndens bord – Bert Karlsson har insett att även han måste söka bygglov när han önskar göra förändringar på Ursand och campingplatsen. Det är byggnadsnämnden som beslutar, men barn- och ungdomsnämnden har skrivit avtalet med Bert Karlsson och anmodas nu att yttra sig.

Gymnasienämnden

Nästa sammanträde är på tisdag 15 maj, här kallelsen med föredragningslistan. Många viktiga punkter på dagordningen. Tyvärr görs handlingarna inte tillgängliga för allmänheten innan sammanträdet, här finns dock ett undantag. Vill du så kan du ladda ner en handling från punkt 8 – kvalitetsredovisningen för de studieförberedande programmen. [Obs – filen blev efter en konstig inscanning stor, inte mindre än 13½ Mb.]

Demokratiberedningen 

Nästa gång sammanträder Demokratiberedningen på tisdag 15 maj. Beredningen försöker sig på en första utvärdering av barn- och ungdomsnämndens medborgardialog.

Kategorier
Arkiv